svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.สอบ "ก้าวไกล" แจกปฏิทินปีใหม่ ช่วงกฎเหล็ก

16 มกราคม 2566

"ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.สอบ "ก้าวไกล"จัดทำปฏิทินปีใหม่แจกประชาชน ช่วงกฎเหล็กช่วง 180 วัน เข้าข่ายใช้เงินผิดประเภท หรือฝ่าฝืนกม.ที่เกี่ยวกับ กฎหมายลูก 2 ฉบับหรือไม่

วันที่ 16 ม.ค.66  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นำเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองไปจัดทำปฏิทินปีใหม่ 120,000 ฉบับแจกจ่ายประชาชนในช่วง 180 วัน ก่อนวันครบอายุ ส.ส.

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการใช้เงินผิดประเภท และหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และหรือ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 หรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

 

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า สืบเนื่องจากมีประชาชน แจ้งเบาะแสว่า พบเห็นปฏิทินของพรรคก้าวไกลถูกนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่สงสัยว่าทำได้หรือไม่ เนื่องจาก พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.68 ระบุให้ กกต.กำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ

ไปจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง โดย ม.73(1) กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยวิธีการ จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

สำหรับกฎหมายดังกล่าวกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี (พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.158 และ ม.159) เลยทีเดียว