กกต.กทม.แบ่ง 33 เขตเลือกตั้ง ส.ส.เมืองกรุง เสร็จแล้ว

11 ม.ค. 2566 | 09:42 น.

กกต.กทม.เผยแบ่งเขต 33 เขตสำหรับเลือกตั้ง ส.ส. เสร็จแล้ว รอกฎหมายลูกประกาศใช้ เดินหน้ารับฟังความเห็น ก่อนชง 3 รูปแบบต่อเขต เสนอกกต.กลาง เลือก วันนี้ (11 ม.ค.66) นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.ทั้ง 33 เขตเลือกตั้งของ กทม.ว่า ทางกกต.กทม.ได้เตรียมความพร้อมโดยมีการแบ่งรูปแบบเขตเลือกตั้งไว้หลายรูปแบบตั้งแต่เดือน ก.พ. 2565 ตั้งแต่ข้อมูลแนวเขตเลือกตั้ง ข้อกฎหมายที่กำหนดจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564  เพื่อให้กกต.ได้ใช้ดุลยพินิจอิสระในการเลือกรูปแบบ 


เมื่อมีการประกาศจำนวนราษฎรใหม่ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 ก็จะนำจำนวนราษฎรรายแขวง รายตำบล ดังกล่าวมาพิจารณาว่าเขตเลือกตั้งที่เราได้ทำไว้ อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ดูเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์ และก็ได้เร่งดำเนินการแบ่งเขตอย่างจริงจังแล้ว

 


แต่ยังไม่สามารถประกาศเผยแพร่ได้ ต้องรอร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศใช้บังคับเสียก่อน เนื่องจากมาตรา 27 ของกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่เมื่อยังไม่มีกฎหมายรองรับ เราก็ได้แต่เตรียมการไว้ แต่เมื่อกฎหมายประกาศบังคับใช้ ระเบียบที่กำหนดรายละเอียดของการแบ่งเขตซึ่งทราบว่ามีการดำเนินการยกร่างไว้เสร็จแล้ว ก็จะประกาศออกมา และถึงเวลานั้นการแบ่งเขตก็จะปรากฏออกมา คิดว่าไม่นานนี้  


นายสำราญ กล่าวด้วยว่า เมื่อเราได้รูปแบบที่ชัดเจนไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบแล้ว ก็จะประกาศรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง และประชาชนในเขตจังหวัดนั้น ๆ เป็นเวลา 10 วัน ตามที่ระเบียบกำหนด จากนั้นก็จะนำความเห็นมาประมวลภายในระยะเวลา 3 วัน 


โดยทุกความเห็นมีความสำคัญ ก่อนจะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมเรียงลำดับ 1-2-3-4-5 เสนอต่อกกต.ในวันรุ่งขึ้น จากนั้นก็เป็นกระบวนของสำนักงานกกต.ว่าจะเสนอต่อกกต.พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยในส่วนของกกต.กทม. แต่ละเขตเลือกตั้งเราแบ่งไว้เกินกว่า 3 รูปแบบ 


ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของกทม.มี 33 เขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เขต ใน 3 เขตดังกล่าวเมื่อแบ่งใหม่จะกระทบไปยังเขตอื่นรวมกี่เขตเลือกตั้ง นายสำราญ ตอบว่า ขอที่จะยังไม่ระบุ แต่จากที่ได้แบ่งไว้ตอนเดือน ก.พ. เมื่อนำมาพิจารณากับจำนวนราษฎรที่ประกาศล่าสุด ไม่แตกต่าง 


โดยของกทม. 33 เขตเลือกตั้ง จะแบ่งเป็นฝั่งพระนครรวม 35 เขตปกครอง แบ่งเป็น 23 เขตเลือกตั้ง ฝั่งธนบุรีรวม 15 เขตปกครอง แบ่งเป็น 10 เขตเลือกตั้ง ซึ่งในทางกายภาพ กทม.ไม่ได้มีภูมิประเทศเป็นป่าเป็นภูเขา ดังนั้น การแบ่งเขตก็จะไม่มีเรื่องการร้องเรียนว่า แบ่งเขตแล้วเกิดปัญหาการเดินทางไม่สะดวก 

 

อีกทั้งหลักการแบ่งเขต กฎหมายก็เขียนไว้ว่า เขตพื้นที่ต้องติดต่อกัน ไม่สามารถแบ่งพื้นที่ของแต่ละแขวง ตำบล ถ้าจะยกก็ต้องยกมาทั้งแขวงทั้งตำบล ที่สำคัญคือ ความสะดวกของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 


ส่วนที่ขณะนี้พรรคการเมืองเริ่มมีการติดป้ายหาเสียง นายสำราญ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วง 180 วัน ก่อนสภาผู้แทนราษฎร ครบวาระ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยการปฏิบัติก็จะเป็นลักษณะเดียวกับที่ผู้สมัคร พรรคการเมืองเคยปฏิบัติในการเลือกตั้งปี 2562 


“จนถึงขณะนี้กกต.กทม. ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการกระทำในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกกต.กทม.ได้มีการประชาสัมพันธ์ มาตั้งแต่เนิ่น ๆ มาจนปัจจุบันว่าอะไรควรทำ หรือควรแก้ไข อีกทั้งกฎหมายก็เปิดโอกาสให้กกต.สามารถแจ้งเตือนให้ผู้สมัครแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ดำเนินการ กกต.ก็ดำเนินการเองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร”