svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คจำนวน ส.ส.รายจังหวัด ผลงาน กกต. ล่าสุด 

09 มกราคม 2566

เช็คจำนวน ส.ส.รายจังหวัด ผลงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ล่าสุด หลังยึดทะเบียนราษฎร 31 ธ.ค. 65 หาร 400 ตามกติกาใหม่

หลังจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,090,475 คนทั่วประเทศ และเป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ เอกสารแสดงผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ในการเลือกตั้งปี 2566 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 86 โดยคำนวณจากจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 (65,106,481 คน) หารด้วย จำนวน ส.ส.เขต(400 คน) จึงได้สัดส่วน ส.ส. 1คน ต่อจำนวนราษฎร162,766 คน

 

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่าอัตราส่วนดังกล่าว ให้ถือว่ามี ส.ส. จำนวน 1คน และหากจัดสรรตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ยังได้จำนวนส.ส. ไม่ครบจำนวน 400 คน ให้เพิ่มจำนวน ส.ส. ไปอีกจังหวัดละ 1คน เรียงลำดับจากจังหวัดที่เหลือเศษประชากรมาก ไปน้อย จนครบจำนวน 400 คน

 

ส่งผลให้ มีจังหวัดที่ มีจำนวนส.ส. เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้ง ปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 43 จังหวัด แบ่งเป็น

 

จังหวัดที่ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น 3 คน จากปี 2562

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ

 

จังหวัดที่ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น 2 คน จากปี 2562

 1. จังหวัดนนทบุรี
 2. จังหวัดชลบุรี
 3. จังหวัดบุรีรัมย์
 4. จังหวัดเชียงใหม่
 5. จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดที่ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น 1 คน จากปี 2562

 1. จังหวัดนครนายก
 2. จังหวัดพังงา
 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. จังหวัดอ่างทอง
 5. จังหวัดกระบี่
 6. จังหวัดบึงกาฬ
 7. จังหวัดแพร่
 8. จังหวัดภูเก็ต
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. จังหวัดตรัง
 11. จังหวัดตาก
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดสมุทรสาคร
 14. จังหวัดสระบุรี
 15. จังหวัดสุโขทัย
 16. จังหวัดนราธิวาส
 17. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 18. จังหวัดระยอง
 19. จังหวัดสุพรรณบุรี
 20. จังหวัดกาฬสินธุ์
 21. จังหวัดนครปฐม
 22. จังหวัดเพชรบูรณ์
 23. จังหวัดมหาสารคาม
 24. จังหวัดชัยภูมิ
 25. จังหวัดปทุมธานี
 26. จังหวัดสกลนคร
 27. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 28. จังหวัดเชียงราย 
 29. จังหวัดร้อยเอ็ด
 30. จังหวัดสมุทรปราการ
 31. จังหวัดสุรินทร์
 32. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 33. จังหวัดศรีสะเกษ
 34. จังหวัดสงขลา
 35. จังหวัดอุดรธานี
 36. จังหวัดขอนแก่น
 37. จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจังหวัดที่นอกเหนือจากนี้ จะมีจำนวน ส.ส.เท่ากับการเลือกตั้ง ปี2562

จำนวนส.ส. รายจังหวัด 2566

 

กระบวนการหลังจากนี้ กกต.จะต้องทำการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้ง โดยต้องคำนึงถึง

 • จำนวนประชากรแต่ละเขตเลือกตั้งต้องใกล้เคียงกัน
 • อาณาเขตตามภูมิประเทศ
 • เส้นทางคมนาคมในเขตเดียวกัน  
 • หากมีความจำเป็นสามารถแบ่งพื้นที่ออกจากกันในระดับอำเภอได้ แต่ไม่สามารถแบ่งพื้นที่ในระดับตำบลได้

ซึ่งการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญ เพราะสามารถส่งผลถึงความได้เปรียบเสียเปรียบ แก่ผู้สมัครได้