จีนเตือน "ทุเรียนไทย" ให้เวลา 5 วัน แก้โควิดไม่ได้สั่งแบน

26 เม.ย. 2565 | 02:19 น.

ทุเรียนไทย งานเข้า “ด่านโมฮ่าน” ออกหนังสือเตือน ให้เวลา 5 วัน แก้โควิดไม่ได้สั่งแบน นายกสมาคมผู้ค้าผลไม้และส่งออกผลไม้ไทย กระทุ้งรัฐ ประกาศระงับการส่งออก 7 วัน ระบายของที่ติดด่านกว่า 100 ตู้ ลดเสียหาย ส่วนล้งที่เจอให้หยุดดำเนินธุรกิจ 2 สัปดาห์เพื่อแก้ไข เข้ม GAP Plus ด่วน !

สัญชัย ปุรณะชัยคีรี

 

นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าผลไม้และส่งออกผลไม้ไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”   จีน ตรวจพบเชื้อโควิด ซึ่งเที่ยวนี้ค่อนช้างจะชัดเจนมีล้งทุเรียนไทย โดยมีการกำหนดชัดเจนว่าให้เวลา 5 วันทำการจะต้องจัดการเรื่องโควิดให้ลดน้อยลง ถ้าเกินกว่า 5 วันทำการแล้ว จีนจะมีมาตรการระงับการส่งออกเฉพาะทุเรียน  โดยใช้อำนาจด่านปกครองของด่านโม่ฮาน  โดยมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ เอกสารศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่านโม่ฮาน เลขที่ 2022-122

 

ประกาศ เรื่องทุเรียนนำเข้ามีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก ถึง กลุ่มผู้บริหารงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคอำเภอ (เหมิ่งล่า) ช่วงนี้ ตามงานสุ่มตรวจประจำของศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่านโมฮ่าน ตรวจพบสินค้าทุเรียนนำเข้ามีผลตรวจเป็นบวกหลายครั้งติดต่อกัน จึงขอรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มผู้บริหารงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคอำเภอ (เหมิ่งล่า)

 

1. ข้อมูลเบื้อนต้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 รถขนส่งทุเรียนนำเข้าข้ามแดนผ่านด่านโมฮ่าน จำนวน 82 คัน(ต้นทางจากประเทศไทย โดยมีรถจำนวน 6 คัน ผลตรวจกรดนิวคลีอิกโควิด-19 เป็นบวก อัตราผลตรวจเป็นบวกคิดเป็นร้อยละ 7.32 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของจำนวนรถที่มีผลตรวจเป็นบวกในวันเดียวกัน (ในวันเดียวกันรถที่มีผลตรวจเป็นบวก มีจำนวน 9 คัน ส่วนที่ตรวจพบมีทั้งผนังตู้ด้านใน บรรจุภัณฑ์ด้านนอก และตัวสินค้า

 

- บริษัทผู้รับสินค้าที่เกี่ยวข้องภายในประเทศจีน จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

 

1. Ningbo Yuchan Technology Co., Ltd

 

2.  Xishuangbanna Juntai Import and Export Co., Ltd.

 

3. Xuzhou Biaoao Import and Export Trading Co..Ltd.

 

4.Chongqing Youyishun International Logistics Group Co., Ltd.

 

5. Zhongtai Hongzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

 

6.Chongqing Hongjiu Fruit Co., Ltd.

 

 

ทั้งนี้ บริษัทผู้ยื่นพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

 

1.Mengla Taili Customs Clearance Co., Ltd,

 

2. Xishuangbanna Shuangbo International Freight Forwarding Co., Ltd.

 

3.Xishuangbanna Diannan Customs Clearance Co., Ltd.

 

4.Xishuangbanna Nadalatai InternationalLogistics Co., Ltd.

 

5. Xishuangbanna Chaohe International Freight Forwarding Co., Ltd,,

 

6.Chongqing Runjiu Supply Chain Management Co., Ltd.

 

ส่วนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้องที่ต่างประเทศ จำนวน 6 สวน (โรง) ได้แก่

 

1) สวน AC 03-9001-36472511111

โรงคัดบรรจุ DOA 50000 10 012294 N/M

 

2) สวน AC 03-9001-36290748111

โรงคัดบรรจุ DOA 50000 99 010879 N/M

 

3) สวน AC 03-9001-36478981111

โรงคัดบรรจุ DOA 50000 99 010691 N/M

 

4) สวน AC 03-9001-36479360111

โรงคัดบรรจุ DOA 50000 10 012153 N/M

 

5) สวน AC 03-9001-36502524111

โรงคัดบรรจุ DOA 50000 10 011872 N/M

 

6) สวน AC 03-9001-36538424111

โรงคัดบรรจุ DOA 50000 99 011545 N/M

 

 

2. มาตรการที่ต้องดำเนินการ

 

1) นัดหมายสัมภาษณ์บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย กำหนดให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาทุเรียนนำเข้าที่มีอัตราผลตรวจเป็นบวกที่สูงภายใน 5 วันทำการ

 

2) เมื่อครบกำหนดเวลาปรับปรุงแก้ไข ยังคงเกิดปัญหาที่คล้ายคลึงกัน จะดำเนินการมาตรการการป้องกันอย่างฉุกเฉินและระงับสินค้าทุเรียนนำเข้าตามประกาศ เลขที่ 103 ของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน และประกาศระงับสินค้านำเข้าตามชนิดสินค้าตามเอกสารศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่านโม่ฮาน โม่เฉียนจื่อฟา (2021) เลขที่ 48


ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่านโมฮ่าน ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 สำเนาถึง กรมพาณิชย์สิบสองปันนา อำเภอ
ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่านโมฮ่าน 

 

นายสัญชัย กล่าวว่า เมื่อประกาศเป็นอย่างนี้แล้ว จึงเป็นที่มาว่าจะระงับการส่งออกด่านนี้แน่นอน ในสินค้าทุเรียน คิดว่า เรามีเวลาแค่ 5 วัน ถ้า 5 วัน เรายังจัดการเรื่องโควิดไม่ได้ โดนแบนแน่นอน ดังนั้นทางภาครัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน และเด็ดขาดแล้วว่า สำหรับล้งที่ตรวจเจอควรให้หยุดประกอบการ และส่งออก มาให้บริหารจัดการเกี่ยวกับโควิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงาน เรื่องของคน เรื่องของการปฎิบัติ แต่ถ้าภาครัฐยังกลัวในเรื่องของการสั่งการทำให้เกษตรกรเสียหาย จะกลายเป็นเสียหายใหญ่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

 

"เชื่อว่ามาตรการนี้ที่ด่านโมฮ่านกำหนดใช้ไปแล้ว จะมีผลกระทบต่อทุกด่านที่นำเข้าอยู่ปัจจุบัน แล้วถ้าทุกด่านใช้มาตรการเดียวกันเราไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดนี้ได้ ทางการไทยฉบับนี้ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานไทย เมื่อก่อนไม่มี จะแค่พูดว่าเป็นข่าว เพราะฉะนั้นมาตรการไทย จะต้องมี  1.ระงับการส่งออกสินค้าไปยังด่านโมฮ่าน 7 วัน เพื่อที่จะระบายของที่อยู่บนถนน ที่ยังติดที่ด่านอีกหลายร้อยตู้ให้เข้าไปยังจีนได้เพื่อลดความเสียหาย"

 

แต่ถ้าปล่อยเข้าไป แค่ของเก่าก็ระบายไม่หมดแล้ว ของใหม่ก็จะไปกระจุกตัวแล้วทำให้เสียหาย เพราะฉะนั้นต้องนี้ทางภาครัฐจะต้องรีบ 1.แก้ไข และ 2.ป้องกัน  ต้องประกาศเป็นมาตรการเด็ดขาด เพราะหากเรายังไม่ทำอะไรเลย สิ่งที่จะตามมาก็คือเรามีความเสี่ยงที่จะถูกระงับการส่งออก ดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรฯ หรือทางจังหวัด ต้องใช้มาตรการจริงจังกับ GAP Plus เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนที่ล้งที่ตรวจเจอให้หยุดการดำเนินธุรกิจ 2 สัปดาห์เพื่อแก้ไข

 

“ที่ผ่านมาจีน ปล่อยให้เรามีสินค้าทุเรียนนำเข้า 70-80 ตู้ ติดต่อกันหลายวัน จากที่เมื่อก่อนเราได้ขอความสะดวกให้ตรวจถึง 2 ทุ่ม ด่านก็ทำให้จึงทำให้ทุเรียนไทยมีปริมาณการส่งเข้าไปเยอะขึ้น แต่เราไม่ได้แก้ไขในเรื่องโควิด จึงมีการตรวจเจอปนเปื้อนมากขึ้นจึงเป็นที่มา มาตรการจีนเที่ยวนี้ถ้าทำออกมาแล้วจะทำให้เราเสียหายจากโมฮ่านจะไปถึงด่านทุกด่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจริงจังภาครัฐ ไม่เช่นนั้นจะโดนแบน ไม่ต่างจากลำไยที่เคยโดนแบนมาแล้วก่อนหน้านี้” นายสัญชัย กล่าวย้ำในตอนท้าย

 

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งเตือนด่านโมฮ่าน มณฑลยูนนาน มีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการนำเชื้อโควิด-19 เข้าประเทศจีน ผู้ประกอบการควรควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในสินค้าและบนบรรจุภัณฑ์ระดับสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการระงับการนำเข้าสินค้าผลไม้ไทยผ่านด่านโม่ฮาน

 

 

หนังสือจีนแจ้งเตือน

จีนเตือน "ทุเรียนไทย" ให้เวลา 5 วัน แก้โควิดไม่ได้สั่งแบน

 

จีนเตือน "ทุเรียนไทย" ให้เวลา 5 วัน แก้โควิดไม่ได้สั่งแบน

 

จีนเตือน "ทุเรียนไทย" ให้เวลา 5 วัน แก้โควิดไม่ได้สั่งแบน