“เฉลิมชัย” สั่งยกระดับเข้มงวดส่งออกทุเรียน หลังพบปนเปื้อนโควิด

12 เม.ย. 2565 | 12:45 น.

“เฉลิมชัย” ห่วงชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก สั่งยกระดับมาตรการแก้ไขการปนเปื้อนโควิด หลังด่านโมฮ่านระงับการนำเข้าทุเรียนไทย 3 วัน เหตุพบการปนเปื้อนโควิด ส่งผลกระทบต่อการค้าและราคาทุเรียน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board) เปิดเผยวันนี้(12เม.ย.) ว่า มีความเป็นห่วงชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกหลังจากได้รับรายงานว่า ด่านโมฮ่านของจีน ออกประกาศระงับการนำเข้าทุเรียนไทย 3 วัน ระหว่างวันที่12-14 เมษายน เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนโควิดในตู้คอนเทนเนอร์ ที่ขนส่งทุเรียนไทยผ่านลาว เข้าด่านโมฮ่าน ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน เกินมาตรฐาน

 

 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและราคาทุเรียน จึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาโดยประสานกับคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานให้ยกระดับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิดโดยทันที

 

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยบ่ายวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมกับรองปลัดกระทรวงเกษตร นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สมาคมทุเรียนและผลไม้ ผู้ประกอบการล้ง และผู้ส่งออก ผู้แทนชาวสวนผลไม้ สวพ.6 และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

ได้จัดประชุมเพื่อหารือถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโควิด โดยยกระดับการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และกำชับให้สถานประกอบการเอกชนเข้มงวดกวดขันพนักงาน และสถานที่ทำงานตลอดจนบรรจุภัณฑ์ และตู้คอนเทนเนอร์ ตามมาตรการที่จังหวัดและกรมวิชาการเกษตรกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้ โดยจังหวัดจันทบุรี (Zero COVID Chanthaburi Fruit : ZCCF) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีมาตรการด้านความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มาตรการควบคุมการส่งออกทุเรียนปลอดเชื้อโควิด-19

 

ผ่าน 3 มาตรการที่ครอบคลุม คือ (1) มาตรการสำหรับเกษตรกร ชาวสวน (2) มาตรการสำหรับผู้ประกอบการ สถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) และ (3) มาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้)

 

ตั้งแต่การพ่นยาฆ่าเชื้อต้นทาง จากสวนทุเรียน จนถึงระบบขนส่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผลผลิตทุเรียนไทยต่อประเทศคู่ค้าสำคัญ ต่าง ๆ อีกด้วย โดยมีการกำหนดวันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนในแต่ละสายพันธ์ุ ประจำปี 2565

 

จัดชุดเฉพาะกิจ เพื่อตรวจการตัดทุเรียนออกสู่ตลาด และมีการดำเนินโครงการสร้างตราสัญลักษณ์ จันท์การันตี ในผลไม้ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคตามนโยบาย Chanthaburi Sandbox