“เฉลิมชัย” ย้ำทุเรียนไทยทุกลูกต้อง “ Zero Covid”

25 เม.ย. 2565 | 10:40 น.

ประเทศไทย ประกาศ ชัด ทุเรียนไทยทุกลูกต้อง “ Zero Covid” “เฉลิมชัย” ย้ำชูมาตรการ GAP Plus และ GMP Plus คุมเข้มล้ง เดือนหน้าเตรียมรับมือผลไม้ทะลัก

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมาตรการ Zero Covid ระบบห้องเย็น (Cold Chain) ผลไม้ไทยทั้งระบบ จัดโดย สมาคมทุเรียนไทย ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมทุเรียนไทย เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เข้าร่วม ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท เดอะลิส อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าและสร้างรายได้เป็นผลไม้อันดับ 1 ให้กับประเทศไทย ปีละกว่าแสนล้านบาท เพราะทุเรียนไทยมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก โดยจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การส่งออกทุเรียนได้รับผลกระทบ แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะทุกฝ่ายร่วมมือกัน ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกร ล้ง หน่วยงานราชการ ทำงานและร่วมมือกันทำให้ทุเรียนไทย เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

 

“เฉลิมชัย” ย้ำทุเรียนไทยทุกลูกต้อง “ Zero Covid”

 

ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้มีการส่งเสริมการขายภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการ Zero Covid และใช้มาตรการ GAP Plus ที่สวนทุเรียน และ GMP Plus ที่ล้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุเรียนไทยทุกลูกต้องมีความปลอดภัย หากเราเดินในแนวทางเดียวกันก็จะไม่เกิดปัญหา จึงขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เดินหน้ามาตรการต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมรับมือผลผลิตผลไม้อื่นๆ ที่จะออกในเดือนหน้า

 

 

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึงมาตรการที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ว่า จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสมาคมทุเรียนไทย ได้เตรียมการประชุมร่วมกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 และได้ออกมาตรการที่เข้มข้นตั้งแต่สวนทุเรียน ต้องตัดทุเรียนที่มีคุณภาพและเปอร์เซ็นแป้งต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ กำหนดวันตัดทุเรียนแต่ละพันธุ์ ในส่วนของล้งมีการดำเนินการทำความสะอาด และตรวจ ATK ทุกวันศุกร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตทุเรียนที่ส่งออกจากล้งปลอดเชื้อเชื้อโควิด19

 

“เฉลิมชัย” ย้ำทุเรียนไทยทุกลูกต้อง “ Zero Covid”

 

โอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมขั้นตอนการคัดบรรจุทุเรียน ตลอดจนขั้นตอนการขนส่งทุเรียนผ่านรถห้องเย็น (Cold Chain) ซึ่งจะต้องมีการพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดทุกกระบวนการอย่างเคร่งครัด

 

สำหรับสถานการณ์การผลิตทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2565  (ณ วันที่ 11 เมษายน 2565) การออกดอก ทุเรียนภาคตะวันออกออกดอกแล้วร้อยละ 100 เนื้อที่ยืนต้น รวมทั้งสิ้น 512,947 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 14.04 โดยพื้นที่มีการเพิ่มทุกปีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการของตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

 

“เฉลิมชัย” ย้ำทุเรียนไทยทุกลูกต้อง “ Zero Covid”

ส่งผลให้ราคาทุเรียนที่เกษตรกรจำหน่ายได้มีราคาสูงตามไปด้วย เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งสิ้น 335,278 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 4.79 และปริมาณผลผลิตรวม 732,330 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 26.42 เนื่องจากเกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่ดีจากราคาจูงใจ และต้นทุเรียนมีอายุเพิ่มขึ้น โดยเดือนพฤษภาคม 2565 คาดการณ์มีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากจำนวน 370,715 ตัน ร้อยละ  50.62

ภาณุศักดิ์ สายพานิช

 

ด้าน นาย ภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในตู้บรรทุกทุเรียนของไทย เปรียบเหมือนทุเรียนของเรายังมีความเข้มงวดในการจัดการเชื้อโควิด-19 ในทุเรียนยังไม่เพียงพอ ทางประเทศจีนก็ไม่อนุญาตให้เราส่งทุเรียนเข้าไปยังประเทศจีน อย่างเคยที่สั่งห้ามนำทุเรียนไทยเข้าทางด่านโม่ฮานเมื่อวันที่ 12-14 เมษายนที่ผ่านมา

 

สำหรับการจัดงานในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจ เรื่องการจัดการ Zero-COVID โซ่ห้องเย็นผลไม้ ภายใต้ งานวิจัยของ เครือข่ายนักวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ตามหลักของ องค์การอนามัยโลก (WHO) และ ข้อแนะนำของรัฐบาลประเทศจีน ซึ่งได้รับการประสานจากทางทีมทูตเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ ทุกแห่งในประเทศจีน ออนไลน์ถ่ายทอดสดงาน งานมาตรการ Zero Covid โซ่ห้องเย็นผลไม้ไทยทั้งระบบในวันนี้ พร้อมประชาสัมพันธ์ ในสื่อประเทศจีนทั้งแผ่นดิน คาดการณ์ว่า มีคนจีนรับรู้ และเชื่อมั่นมาตราการการจัดการ Zero-COVID ของผลไม้ไทยไม่ต่ำกว่า 300 ล้านคนอย่างแน่นอน"

 

“เฉลิมชัย” ย้ำทุเรียนไทยทุกลูกต้อง “ Zero Covid”

สถานการณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรีล่าสุด มีปริมาณการส่งออกทุกช่องทางจำนวน 61,320 ตัน โดยเส้นทางหลักในการส่งออกของผลไม้ไทยในปี 2565 เริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นจากที่เน้นไปทางบก แต่จากสถาณการณ์โควิด-19 ที่ด่านนำเข้ามีการเข้มงวดเรื่องการตรวจเชื้อโควิด-19 ในสินค้าทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกเลือกเส้นทางอื่น เช่น ทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟที่ได้เริ่มมีการทดลองส่งตู้บรรทุกทุเรียนไปยังประเทศจีน

 

โดยทาง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นาย ภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย ได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการการจัดการ Zero-COVID ในโซ่ห้องเย็นผลไม้ไทยทั้งระบบ เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อไม่ให้การส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทต้องเสียหายส่งผลกระทบกับชาวสวนทุเรียนและห่วงโซ่ผลไม้ไทยทั้งระบบ