ฉีดวัคซีน Pfizer/Moderna เข็ม 3 ครึ่ง-เต็มโดส หมอยงรับอาสาศึกษากระตุ้นภูมิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
02 พ.ย. 2564 เวลา 1:12 น. 758

หมอยงประกาศเปิดรับอาสาสมัตรฉีดวัคซีน Pfizer/Moderna เข็ม 3 ครึ่งโดส หรือเต็มโดส หลังฉีดซิโนแวคเข็มที่ 2 มาแล้วช่วงวันที่​ ​12 เมษายน - 30 มิถุนายน​ 2564​ เพื่อศึกษาการกระตุ้นภูมิ

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer, Moderna) เข็ม 3  ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส 
ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน 

รับสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 3

ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 มาแล้ว ในช่วงวันที่​ ​12 เมษายน - 30 มิถุนายน​ 2564​ 
เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส  
โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน  เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน  IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 (covid-19) ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่งวันที่ 28 ก.พ.- ต.ค. 64 มีการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 75,710,277 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 42,388,465 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 30,911,219 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 2,410,593 ราย  

แท็กที่เกี่ยวข้อง