เช็คที่นี่ ประกันสังคม แนะ ม.33 ใครควรงดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

24 มิถุนายน 2564

ผู้ประกันม.33 ประกันสังคม แนะ บุคคล 3 กลุ่มงดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีใคร-กลุ่มไหนบ้าง เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

สถานการณ์เตียงในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเข้าขั้นวิกฤตมีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะนี้ตัวเลข แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีรายงานการติดเชื้อโควิดแบบรายวัน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง ชะลอ หรือระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดไปยังบุคคลอื่น สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ม.33 ได้เผยแพร่คำแนะนำให้กับประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นก่อน ดังนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 "งด" ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับบุคคล ต่อไปนี้