บุคคลไหนบ้าง ศูนย์ฉีด"วัคซีนโควิด" ผู้ประกันตน ม.33 งดให้บริการ เช็กที่นี่

23 มิถุนายน 2564

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 งดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับบุคคลไหนบ้าง เช็กที่นี่

ภายหลังจากสำนักงานประกันสังคม ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการฉีด"วัคซีนโควิด" เพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ประกันมีประสิทธิภาพ ครอบคุลม 12  เขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร และเปิดให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่นายจ้างได้ลงทะเบียนในระบบ e-Service ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 งดให้บริการฉีด"วัคซีนโควิด"กับบุคคลต่อไปนี้

1.อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน

2.อยู่ระหว่างรอผลตรวจโควิด

3.ผู้ที่มีผลติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวกไม่ครบ 3 เดือน(นับจากวันที่เก็บสารคัดหลั่งตรวจถึงวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน)

บุคคลไหนบ้าง ศูนย์ฉีด"วัคซีนโควิด" ผู้ประกันตน ม.33 งดให้บริการ เช็กที่นี่

การเตรียมความพร้อมก่อนไปฉีด"วัคซีนโควิด"

บุคคลไหนบ้าง ศูนย์ฉีด"วัคซีนโควิด" ผู้ประกันตน ม.33 งดให้บริการ เช็กที่นี่

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 21 มิ.ย. 2564)

รวม 7,906,696 โดส ใน 77 จังหวัด

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 5,678,848 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 2,227,848 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

บุคคลไหนบ้าง ศูนย์ฉีด"วัคซีนโควิด" ผู้ประกันตน ม.33 งดให้บริการ เช็กที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 รวม 3,806,175 โดส

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 2,908,601 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 897,574 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง