ไขข้อข้องใจ ประกันสังคม ม.33 ‘Walk in ฉีดวัคซีนโควิด’ ได้ไหม 

09 มิ.ย. 2564 เวลา 18:00 น.10.6k

สำนักงานประกันสังคม -กระทรวงแรงงาน ยืนยัน ผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่านระบบ e-service เท่านั้น ไม่มีการ Walk in ไปยังศูนย์ฉีดฯ

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เปิดให้ ผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ ม.33 ได้ฉีดวัคซีนโควิด แต่ยังพบว่ามีผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป Walk in ไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยตรง ด้วยความหวังที่ว่าเมื่อไปถึงแล้วจะรับการฉีดวัคซีนโควิดตามที่ตั้งใจ

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ว่า ตามที่ สปส. ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ 

ไขข้อข้องใจ ประกันสังคม ม.33 ‘Walk in ฉีดวัคซีนโควิด’ ได้ไหม 

โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีเป้าหมายการฉีดวันละ 50,000 คน ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและติดต่อเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ถึงกำหนดนัด ได้ walk in มาที่ศูนย์เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีน 

สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้าง มีการบันทึกเข้าระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม และมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการนัดหมาย หรือ walk in มายังศูนย์ฯ

รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ลอตแรกทั้งสิ้น 1 ล้านโดส จะใช้ฉีดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานประกันสังคมสำรวจความประสงค์ไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 

ไขข้อข้องใจ ประกันสังคม ม.33 ‘Walk in ฉีดวัคซีนโควิด’ ได้ไหม 

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้แจ้งความประสงค์มามากเกินกว่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ลดความแออัด และให้ผู้ลงทะเบียนได้รับวัคซีนตามลำดับอย่างครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการแจ้งนัดวันและสถานที่ฉีดให้นายจ้างทราบ และจัดให้ลูกจ้างมาฉีดตามกำหนดนัดหมายเท่านั้น 

อย่างไรก็ดี  หากสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรวัคซีนลอตที่สอง จะแจ้งให้ผู้ประกันตนที่นายจ้างลงทะเบียนไว้ในลำดับถัดไปมารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งขอย้ำว่า จะไม่มีการเปิดให้ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด้าน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีนซีคอนบางแคและอาคารเอสซีพลาซ่า (สายใต้ใหม่) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 6  มีศักยภาพการฉีดวันละ 1,000 คน มีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นผู้ดำเนินการ 

ไขข้อข้องใจ ประกันสังคม ม.33 ‘Walk in ฉีดวัคซีนโควิด’ ได้ไหม 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ 

ไขข้อข้องใจ ประกันสังคม ม.33 ‘Walk in ฉีดวัคซีนโควิด’ ได้ไหม 

ในเบื้องต้นได้กำหนดจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานประกอบการจำนวน 24,000 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 -26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง โดยมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน ซึ่งทุกศูนย์ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ให้ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการแต่ละแห่งสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนและแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากนั้นสำนักงานประกันสังคมได้จัดลำดับคิวการฉีดวัคซีนให้สถานประกอบการแต่ละแห่ง และแจ้งกลับไปยังสถานประกอบการ เพื่อให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละสถานประกอบการแจ้งให้พนักงานของตนเองทราบเพื่อให้เข้ารับการฉีดตามลำดับคิว 

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังได้ส่ง SMS แจ้งวัน เวลา สถานที่และลำดับคิวการฉีดให้แก่ผู้ประกันตนแต่ละรายอีกทางหนึ่งด้วย เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด และสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร “

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง