ฉีดวัคซีนโควิด "ไทยร่วมใจ - ผู้ประกันตน ม.33" ก่อนฉีด-หลังฉีด ต้องปฏิบัติตัวยังไง

06 มิถุนายน 2564

เรื่องที่ต้องรู้และปฏิบัติตัวในการฉีดวัคซีนโควิด ทั้งโครงการไทยร่วมใจ และ ผู้ประกันตน ประกันสังคม ม.33 เพื่อจะได้ไม่พลาดในการฉีด

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรกของ "วาระแห่งชาติ" ในการปูพรม "ฉีดวัคซีนโควิด" ทั้งโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" ของกรุงเทพมหานคร และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จะได้สิทธิ์ในการฉีดในวันนี้ 

โดยในส่วนของ โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย (Safe Bangkok) ซึ่งจะมีการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล จำนวน 25 จุดทั่วกรุงเทพ เริ่มวันที่ 7 มิ.ย. 2564 โดยมีข้อมูลก่อนฉีดและหลังฉีด ดังนี้ 

ฉีดวัคซีนโควิด "ไทยร่วมใจ - ผู้ประกันตน ม.33" ก่อนฉีด-หลังฉีด ต้องปฏิบัติตัวยังไง

การเตรียมความพร้อม ก่อนถึงวันเข้ารับวัคซีน

 • ไม่อดนอน ควรนอนหลับให้เพียงพอ
 • เลี่ยงเครืองดื่มที่มี่แอลกอฮอลล์ และชากาแฟ
 • ไม่มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในวันฉีดวัคซีน
 • เลี่ยงการออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อนและหลังการฉีดวัคซีน
 • ฉีดแขนที่ไม่ถนัด และหลังฉีด
 • เลี่ยงการใช้แขนยกของหนัก

ฉีดวัคซีนโควิด "ไทยร่วมใจ - ผู้ประกันตน ม.33" ก่อนฉีด-หลังฉีด ต้องปฏิบัติตัวยังไง

วันเข้ารับการฉีดวัคซีน (ทำแบบคัดกรอง พร้อมให้ความยินยอมผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ก่อนวันเข้ารับการฉีดวัคซีน)

 • มาสถานที่นนัดหมายพร้อมยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
 • ทำการเข้าตรวจวัดความดัน และตอบคำถามเพิ่มเติม
 • เข้ารับการฉีดวัคซีน
 • นั่งพักรอ สังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที
 • นัดหมายสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 

ด้านสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 33 ดังนี้ 

ก่อนฉีด

 • ไม่อดนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • งด ชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ถ้ามีไข้ หรือเจ็บป่วย ให้เลื่อนการฉีดออกไปก่อน งดออกกําลังกายหนัก ก่อน ฉีด 2 วัน
 • • ควรดื่มน้ําอย่างน้อย 500 - 1,000 cc
 • • ไม่กินยาแก้ไข้หรือยาแก้ปวด 
 • • สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกในการฉีดวัคซีน เช่น เสื้อยืดแขนสั้น เป็นต้น 
 •  กรอกเอกสารคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 
 • ในวันที่ฉีดวัคซีน ให้นําบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

ฉีดวัคซีนโควิด "ไทยร่วมใจ - ผู้ประกันตน ม.33" ก่อนฉีด-หลังฉีด ต้องปฏิบัติตัวยังไง
หลังฉีด

 • สังเกตอาการข้างเคียงประมาณ 30 นาที 
 • งดใช้แขนข้างที่ฉีดหรือยกของหนัก 2 วัน 
 • ถ้ามีไข้ หรือ ปวดเมื่อยมาก สามารถรับประทาน ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันครั้งละ 6 ชั่วโมง
 • ประเมินอาการตัวเองต่อเนื่อง  48- 72 ชั่วโมง
 • กรณีมีอาการผิดปกติรุนแรง โทร1669 หรือ รีบไปโรงพยาบาลทันที 
 • เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ตามนัด

ฉีดวัคซีนโควิด "ไทยร่วมใจ - ผู้ประกันตน ม.33" ก่อนฉีด-หลังฉีด ต้องปฏิบัติตัวยังไง

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ตอบคำถามที่ถามว่า อาการข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีนหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง ว่า

: ตอบ จากการศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด 19 แต่ละชนิด มักพบเป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวัคซีนเหล่านี้จะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีความปลอดภัยและให้ใช้ได้แล้วก็ตาม แต่การฉีดวัคซีนเหล่านี้ก็ยังสามารถทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ในอัตราที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอและเนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่และยังไม่มีข้อมูลการติดตามผลในระยะยาว

หากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่มั่นใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ ควรแนะนำให้ผู้รับวัคซีนปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน (Adverse event following immunization)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :