ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด อัพเดทขั้นตอนจองสิทธิผ่านแอปMyMo เช็กที่นี่

10 มิ.ย. 2564 เวลา 8:15 น.66.9k

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด อัพเดทขั้นตอนจองสิทธิผ่านแอปMyMo กู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รายละเอียดและขั้นตอนเช็กที่นี่ที่เดียว

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด ได้ขยายสินเชื่อให้ประชาชนกู้รอบใหม่อีกรอบโดยเปิดกู้ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด ได้ปล่อยกู้ไปแล้วจำนวน 4.3 แสนราย โดยกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท บนแอปMyMo ปัจจุบัน ธนาคารออมสิน ยังเปิดให้กู้จนครบจำนวน 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้อัพเดทวิธีการจองสิทธิธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด บนแอปMyMo รายละเอียดดังนี้

จองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด บนแอปMyMo

 • เปิดจองสิทธิรอบใหม่  6 มิ.ย.เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถจองคิวเพื่อรับสิทธิในการสมัครสินเชื่อได้ที่หน้าแรกโดยไม่ต้องล็อกอิน

ขั้นตอนการจองสิทธิ

 • ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo
 • สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที

ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

เมื่อได้คิวแล้ว เตรียมทำรายการสมัครสินเชื่อ

รอบแรก เปิดให้ทำรายการในวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. กำหนดโควต้าวันละ 1 แสนราย ตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จเพื่อป้องกันความแออัดและลดข้อจำกัดกรณีมีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

 • ผู้ที่ยื่นขอกู้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างรอผล ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และ MyMo ภายในวันที่ 26 พ.ค. 64
 • ผู้ที่ทราบผลว่าได้รับอนุมัติแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ให้เข้า MyMo เพื่อกดทำสัญญาเงินกู้ (Digital Contract) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ระบบปฏิบัติการ iOS

ขั้นตอนจองสิทธิสมัครแอปMyMo

กดที่ Banner “จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

ระบบปฏิบัติการ Android

ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

กดที่ รูป Pop-up

จองสิทธิสินเชื่อเสริมสู้ภัยโควิด

หรือ กดที่ Banner “จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

ทำรายการจองสิทธิ

ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียนจองสิทธิ”

สินเชื่อสู้ภัยโควิด

ตรวจสอบผลการจองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

การแจ้งเตือนการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

สินเชื่อสู้ภัยโควิด

ผู้จองสิทธิจะได้รับ Notification และเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิว

ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

เมนูจะแสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ

เข้าสู่เมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วิธีที่ 1

ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด

อ่านรายละเอียดมาตรการจากนั้น กด “เข้าสู่เมนู”

เข้าสู่เมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วิธีที่ 2

ออมสินสินเชื่อ

ที่มา:MyMo by GSB

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง