ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด ใครบ้างมีสิทธิกู้สูงสุด 1 หมื่นบาท เช็กที่นี่

28 พ.ค. 2564 เวลา 17:01 น. 15.5k

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด สแกนเงื่อนไขใครบ้างมีสิทธิกู้สูงสุด 1 หมื่นบาท สรุปรายละเอียดได้ที่นี่

เมื่อวานนี้ (28พ.ค.) ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด ได้เปิดให้ประชาชนที่สมัครสินชื่อสู้ภัยโควิด ยื่นกู้บนแอปMyMo เปิดลงทะเบียนจองสิทธิรอบแรกไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดบน แอปMyMo ในรอบแรก คือ ผู้ที่จองสิทธิเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.

ใครบ้างมีสิทธิกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดบนแอปMyMo

 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 •  เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการบนแอป MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

สืนเชื่อสู้ภัยโควิด

 

 

จำนวนเงินให้กู้

 • ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการนะคะ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม  www.mymobygsb.com/LoanCovid19.html

ที่มา:ธนาคารออมสิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง