ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เตรียมเปิดกู้บนแอปMyMo อีกรอบ 6 มิ.ย.เช็กขั้นตอนที่นี่

04 มิ.ย. 2564 เวลา 17:01 น.29.8k

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดกู้บนแอปMyMo เริ่มรอบใหม่วันแรก 6 มิ.ย.กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท เช็กขั้นตอนที่นี่

หลังจากธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด เพื่อเป็นการบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 ปรากฏว่าหลังปล่อยกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยเปิดให้กู้บนแอป MyMo และได้อนุมัติไปแล้ว 4.3 แสนราย

ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ขยายสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยเปิดให้กู้บนแอปMyMo รอบใหม่ในวันที่ 6 มิ.ย.กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท

ขั้นตอนกู้ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด”

 • ขั้นตอนการสมัครมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด" บน MyMo
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยบนแอปMyMo ก่อน
 • จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

แอปMyMo

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนเงินให้กู้

 • ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mymobygsb.com/LoanCovid19.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง