ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดกู้วันนี้ 6 มิ.ย.บนแอปMyMo ตรวจสอบขั้นตอนได้ที่นี่

05 มิ.ย. 2564 เวลา 19:02 น.89.7k

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดกู้วันนี้ 6 มิ.ย.บนแอปMyMo กู้สูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาทตรวจสอบขั้นตอนได้ที่นี่

วันนี้ (6 มิ.ย.) เป็นวันแรกที่ ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดให้ประชาชนกู้อีกรอบผ่านแอปMyMo กู้สูงสุด 10,000 บาท ไม่มีคนค้ำประกัน ก่อนหน้านี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) วงเงินโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้แล้ว 430,000 ราย 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • สำหรับผู้ที่มี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

ขั้นตอนกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด

 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยบนแอปMyMo ก่อน
 • จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

กดยืนยันอีเมล์

ยืนยันอีเมล์วิธีที่หนึ่ง

ยืนยันอีเมล์ ขอกู้สินเชื่อสู้ภัียโควิด

ขั้นตอนที่1 กดยืนยันรับสิทธิ

สินเชื่อสู้ภัยโควิด

 

 

 

กดรหัสOTP

เช็กอีเมล์ระบุรับรหัสOTP

กรอกรัหสOTPสินเชื่อสู้ภัยโควิด

กดเสร็จสินยืนยันสินเชื่อสู้ภัยโควิด

จำนวนเงินให้กู้

 • ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ

หมายเหตุ: ผู้กู้สามารถเช็กรายละเอียดเพิ่มเติม : www.mymobygsb.com/LoanCovid19.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง