svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กกร.ประกาศความสำเร็จ NDTP แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย

18 พฤศจิกายน 2565

ล่าสุด “ชัยวุฒิ” พร้อมชู "APEC Digital Trade ไทย" ผนึกสมาคมธนาคารไทยเดินหน้าหนุนสร้าง National Digital Trade Platform

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุม APEC Digital Trade Symposium การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Advancing Digital Trade Transformation and Connectivity in APEC and ASEAN  โดย นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลง​ของโลกที่หันไปสู่การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  องค์กร​กับนโยบาย​ภาครัฐ​ก็ต้องปรับเปลี่ยน​ให้รองรับและพร้อมสำหรับธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ APEC มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกต่างๆ มาช่วยกันสร้างมาตรฐาน​กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล​ระหว่างกัน

 

ประเทศไทยได้เสนอโครงการ APEC Digital Trade Transformation Work Program และได้ทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่น​กับสิงคโปร์​ในการทดสอบระบบแบบไลฟ์และทำproof of conceptโดยแลกเปลี่ยน​เอกสารทางการค้ากับข้อมูลต่างๆด้วยกัน ประเทศไทยก็ได้จัดตั้งระบบNational Digital Trade Platform เพื่อเป็น​ศูนย์กลาง​ในการส่งข้อมูล​การค้าระหว่างประเทศ​ ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพ​ในการแข่งขัน​และสะดวกรวดเร็วสำหรับนักลงทุนเพิ่มขึ้น​ นอกจากนั้น​ประเทศไทย​ยังพัฒนาระบบอละกฏหมายดิจิทัลอื่นๆเช่น e-transactions, e-meetings, pdpa เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทย​พร้อมก้าวสู่ยุคDigital Trade Transformation​

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่อง Digital Trade ในสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อแผนงาน Digital Trade Transformation Work Program ภายใต้ APEC DESG ที่ประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอ เป็นโครงการสำคัญในปี ที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565

 

นอกจากนี้ในการประชุม จะมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ digital trade and digital transformation

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

 

 

ขณะที่ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร.ทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมเปิดแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (เอ็นดีทีพี) โดยในเฟสแรกดำเนินการโดย บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด และบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เพื่อเป็นการรองรับบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันกับเวทีการค้าโลกต่อไปได้ และให้ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าทำธุรกิจสะดวก ช่วยป้องกันการทำธุรกรรมซ้ำซ้อน และช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของเอสเอ็มอีในประเทศมากขึ้น

 

ผยง ศรีวาณิช