svasdssvasds

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 welfare.mof.go.th ผ่าน-ไม่ผ่านดูเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 พ.ย. 2565 เวลา 9:45 น. 812.3k

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 welfare.mof.go.th ผ่าน-ไม่ผ่าน ศุกร์ที่ 7 ต.ค. กระทรวงการคลัง เปิดให้เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลิกด่วนที่นี่

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  กระทรวงการคลัง ระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65   สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65mรอบที่ 8 สำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 21-27 ตุลาคม 2565   สามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 ผ่านสองช่องทางดังนี้

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 ผ่าน ไม่ผ่าน ทางออนไลน์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65

 

 

 

ตารางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ขั้นตอนที่ 2 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 ที่หน่วยลงทะเบียน

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 •  ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 •  และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 12.00 น.

มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21,526,830 ราย

 • โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,853,518 ราย
 • ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 11,673,312 ราย
 • ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ

 

สำหรับ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”

 • มีจำนวนทั้งสิ้น 18,337,463 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว
 • พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 16,766,528 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566
 • และผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,570,935 ราย

 

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าว่า

 •  โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.15 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,117.47 ล้านบาท
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.07 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 384.54 ล้านบาท

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565   ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น.

 • มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21,997,577 ราย
 • โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,763,514 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,234,063 ราย

 

กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าล่าสุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

 

 • ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 27 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 15.00 น.
 • มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22,100,594 ราย
 • โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,719,819 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,380,775 ราย
 • ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง
 • นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล(ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล

 

ล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. กระทรวงการคลัง รายงานยอดใช้จ่ายสะสม

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.15 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,146.60 ล้านบาท
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.07 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 388.34 ล้านบาท

 

วันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) โดยประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หรือยังไม่มีบัตรสวัสดิการจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนโดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ ได้แก่

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 • สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 • ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา
 • ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของวันนี้

 

ล่าสุดวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการดำเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ระยะที่ 2 ณ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย

 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.17 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,185.6 ล้านบาท
 •  โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.08 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 394.5 ล้านบาท

 

ปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 22 ล้านราย

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ซึ่งมีการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22,293,473 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,702,494 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,590,979 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.)

 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

 

การประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,294,282 ราย

 • โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,693,353 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,600,929 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)
 • โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ
 • ทั้งนี้ พบว่าสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.15
 • เพศชายร้อยละ 44.85 และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 27 ตุลาคม 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”

 • มีจำนวนทั้งสิ้น 20,708,258 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว
 • พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,162,254 ราย (คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)
 • โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 และผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,546,004 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

วันนี้ 6 พ.ย. .65 นางสาว ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565แล้ว โดยมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 จำนวน 22,293,473 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.)

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและผ่านขั้นตอนตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ขอให้รอการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566   ซึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างประสิทธิภาพ  แก้ปัญหาตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2565  กระทรวงการคลัง ย้ำอีกครั้งหากผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จหากพบลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้รีบแก้ไขภายในวันที่ 17 พฤศิจกายน 2565 นี้.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด