ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อ่านเลย

04 พ.ค. 2565 | 19:53 น.

ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ รวมถึงสลากการกุศล เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

จากกรณีที่ ธนาคารกรุงไทย รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงสลากการกุศล ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หมุนวงล้อทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

 

ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย รับขึ้นทุกรางวัลหรือไม่ คำตอบ คือ รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1

 

การคิดค่าธรรมเนียม

 • เรียกเก็บจากผู้มาขึ้นเงินรางวัล ค่าธรรมเนียมถูกเพียง 1% ของมูลค่ารางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

สลากการกุศล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

เอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ได้แก่

 • บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

 

 

ขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัลผ่านสาขาธนาคาร

 • ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 
 • ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
 • กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท  สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น.

 

ค้นหาสาขาธนาคารกรุงไทย คลิก

 

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย