svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ระนองพร้อม เปิดด่านชายแดนรับคนสัญจรเข้า-ออก1พ.ค.นี้

29 เมษายน 2565

จังหวัดระนองเตรียมความพร้อม เปิดด่าน 1 พ.ค.2565 ตามแนวทางการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก 

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานร่วมประชุม ซักซ้อมแนวทางการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดประทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 

ระนองพร้อม เปิดด่านชายแดนรับคนสัญจรเข้า-ออก1พ.ค.นี้

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งให้จังหวัดทราบ มาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก  และให้จังหวัดที่มีจุดผ่านแดนทั้ง 22 จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทุกมิติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการ 1 พ.ค.2565

สำหรับมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก ผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดระนอง จะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจ ATK อย่างใดอย่างหนึ่ง  

 

พร้อมให้แสดง Passport ,Border Pass เอกสารผ่านแดน และลงทะเบียนด้วยระบบ Thailand Pass พร้อมเอกสารการฉีดวัคซีน ไม่ต้องกักตัว ขอความร่วมมือให้ Self ATK หากติดเชื้อโควิด-19 รับการรักษาตามสิทธิ 

 

ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้แสดง Passport ,Border Pass ลงทะเบียนด้วยระบบ Thailand Pass กรณีมีผลตรวจ RT-PCR 72 ชม.ก่อนเดินทาง ไม่ต้องกักตัว ถ้าไม่มีผล RT-PCR กักตัว 5 วัน ณ SQ หรือราชการกำหนดและตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5  

 

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ได้เห็นชอบในหลักการ พิจารณายกเลิกการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ระหว่างไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดระนอง 

 

ในส่วนของการปรับพื้นที่สถานการณ์ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ มีผล 1 พ.ค. 2565 จังหวัดระนองจัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด มีมาตรการในการป้องกันควบคุมโควิด-19 ทุกพื้นที่ยังคงปิดสถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะที่คล้ายกัน

 

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น.ทั้งนี้ ร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ Covid Free Setting สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดรูปแบบร้านอาหารได้ ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 

 นอกจากนี้ยังอนุมัติคืนพื้นที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation :CI) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง (อาคารเรียน 3) ต.ราชกรูด เนื่องจากจะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 9 พ.ค. 2565 นี้