svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เที่ยวนครแม่สอดอุ่นใจ ตำรวจติดตั้งกล้องSOSสอดส่องพื้นที่ปลอดภัยสุดไฮเทค

08 กุมพาพันธ์ 2565

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด เดินหน้าโครงการ Maesot Smart Safety Zone 4.0   เป็นนโยบาย ที่สร้างเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน นำร่อง 3 ชุมชนในเทศบาลนครแม่สอด ใช้ไอทีไฮเทคสร้างพื้นที่ปลอดภัย ด้วยระบบกล้อง ปุ่มเตือนภัย และอำนวยการด้านจราจร  
    พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผกก.สภ.แม่สอด กล่าวว่า โครงการ “ Smarty Safety Zone 4.0 “ เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการ่วมกันทุกภาคส่วน โดยมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการจังหวัดละ 1 สถานี  

 

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับคัดเลือกจากตำรวจภูธรจังหวัดตาก ให้เป็นสถานีแรกและเป็นสถานีนำร่องของจังหวัดตาก โดยใช้ชื่อโครงการว่า "Maesot Smart Safety  Zone 4.0 เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน"  โดยเป็นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เที่ยวนครแม่สอดอุ่นใจ ตำรวจติดตั้งกล้องSOSสอดส่องพื้นที่ปลอดภัยสุดไฮเทค  

เที่ยวนครแม่สอดอุ่นใจ ตำรวจติดตั้งกล้องSOSสอดส่องพื้นที่ปลอดภัยสุดไฮเทค

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้จัดตั้งภาคีเครือข่าย หรือ big six ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภารัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และสื่อมวลชน ได้มีการประชุมและคัดเลือกโซนพื้นที่การดำนเนินโครงการ เนื้อที่ 0.23 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ครอบคลุม 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดหลวง ชุมชนร่วมใจ และชุมชนอิสลาม   

 

โครงการนี้จะนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ระบบเครือข่าย (net works) เข้าไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ในพื้นเขตเทศบาลนครแม่สอด   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง

เที่ยวนครแม่สอดอุ่นใจ ตำรวจติดตั้งกล้องSOSสอดส่องพื้นที่ปลอดภัยสุดไฮเทค

เที่ยวนครแม่สอดอุ่นใจ ตำรวจติดตั้งกล้องSOSสอดส่องพื้นที่ปลอดภัยสุดไฮเทค

รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ   องค์กรปกครองส่วนถิ่นและเอกชน ให้เข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่ากันและสามารถป้องกันอาชญกรรมในพื้นที่ ร่วมกันตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาล ในการป้องกันอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านจราจร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน