"ยกทะเลขึ้นดอย" พาณิชย์ช่วยผู้ค้า"สงขลา-กำแพงเพชร"จับมือขายข้ามภาค

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 4:39 น. 30

“ยกทะเลขึ้นดอย” เครือข่ายพาณิชย์จังหวัดบูมตลาดสินค้าอัตลักษณ์  สงขลาจับมือกำแพงเพชร จับคู่ธุรกิจขายออนไลน์ เชื่อมโยงการค้าข้ามภาค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการภาคเหนือ

ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากับกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ส่งเสริมการค้าข้ามภาค  

"ยกทะเลขึ้นดอย" พาณิชย์ช่วยผู้ค้า"สงขลา-กำแพงเพชร"จับมือขายข้ามภาค

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลาที่มีศักยภาพ มาร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์ กับผู้ประกอบการภาคเหนือ ตามแนวคิด “การยกทะเลขึ้นดอย” โดยนำสินค้าอัตลักษณ์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของจังหวัดสงขลา มาร่วมจัดแสดงในงานในรูปแบบ Mini-Showcase 

"ยกทะเลขึ้นดอย" พาณิชย์ช่วยผู้ค้า"สงขลา-กำแพงเพชร"จับมือขายข้ามภาค

โดยมีผู้ประกอบการจังหวัดสงขลากับภาคเหนือเข้าร่วม จำนวน 14 คู่เจรจา นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดสงขลากับห้าง Modern trade จำนวน 44 คู่เจรจา และในอนาคตจะมีการเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้นำเข้าจากยุโรปอีก 23 คู่เจรจา รวมทั้งสิ้นแล้ว 81 คู่เจรจา

"ยกทะเลขึ้นดอย" พาณิชย์ช่วยผู้ค้า"สงขลา-กำแพงเพชร"จับมือขายข้ามภาค  

สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของสงขลา

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงการค้าระหว่างภูมิภาค ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา เพื่อผลักดันสู่การค้าระหว่างภูมิภาค และตลาดต่างประเทศ

"ยกทะเลขึ้นดอย" พาณิชย์ช่วยผู้ค้า"สงขลา-กำแพงเพชร"จับมือขายข้ามภาค
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง