svasdssvasds

สงขลาเร่งเครื่องส่งออก"จับคู่ธุรกิจ"ออนไลน์เจาะมาเลย์-จีน-อินเดีย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 พ.ย. 2564 เวลา 9:41 น.

จังหวัดสงขลาเร่งเครื่องส่งออก จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์(Online Business Matching) เพื่อเร่งเจาะตลาดใหญ่เอเชีย ในสถานการณ์โควิด-19  เน้นกลุ่มยางพารา สินค้าอัตลักษณ์  อาหารทะเล และสินค้าชุมชน คาดว่าจะมีมูลค่าทางการค้าในการเจรจา 3 วัน   ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 

พร้อมทีมเศรษฐกิจจังหวัด ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง และทีมเซลล์แมนจังหวัด นำโดยนายธนวัฒน์ พูลศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นแกนนำ ชูคำขวัญ"รักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่"    

พาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา ที่มีศักยภาพพร้อมส่งออกสินค้าประเภทยางพารา สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้าชุมชน จำนวน 30 ราย บุกตลาดใหญ่เอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย จีน และอินเดีย 
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     

กิจกรรมนี้มีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมงาน ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ ทั้ง 3 ประเทศ คือมาเลเซีย จีนและอินเดีย ให้การสนับสนุนเชื่อมโยงระหว่างผู้นำเข้า-ส่งออกรายใหญ่แต่ละประเทศ  ในการนำเข้าสินค้าของจังหวัดสงขลา ไปยังประเทศเป้าหมายยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่มีจำนวนประชากรเกินครึ่งทวีปและกำลังซื้อจำนวนมาก และในครั้งนี้คาดว่าจะมีมูลค่าทางการค้าในการเจรจา 3 วัน   ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน “Songkhla Southern Bazaar Online Business Matching” ระหว่าง ผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง และสินค้าอัตลักษณ์ในจังหวัดสงขลา กับ ผู้นำเข้า-ส่งออกในต่างประเทศ โดยการเจรจาการค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching) โดยปรับตัวและความยืดหยุ่นของธุรกิจ 

จังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยง และขยายตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นศักยภาพสำคัญของจังหวัดในการเป็น Rubber City ประกาศให้ทั่วโลกรู้จัก และก้าวสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเปิดตลาดใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากตลาดที่มีอยู่เดิม 

นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา

นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา ที่มีศักยภาพในการส่งออก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจเป็น 3 ช่วง พร้อมจัดล่ามภาษายาวี ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ได้แก่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสงขลากับผู้ประกอบการประเทศมาเลเซีย 4 ราย 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสงขลากับผู้ประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดีย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสงขลากับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัด

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ในวันนี้ ยังมีการจัดโชว์สินค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสินค้าอัตลักษณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

สำนักงานการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู และเมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  สำนักงานการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี เมืองมุมไบ และเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ซึ่งกำลังซื้ออยู่ที่จีนและอินเดีย โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด หรือทีมเซลล์แมนจังหวัดสงขลา

นายธนวัตน์ พูนศิลป์  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

นายธนวัตน์ พูนศิลป์  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด หรือ ทีมเซลล์แมนจังหวัดสงขลา ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา ให้สามารถทำการค้าในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีสินค้าเป้าหมายที่ดำเนินการส่งเสริม ได้แก่ สินค้ายางพารา สินค้าอัตลักษณ์และสินค้าชุมชน ซึ่งเน้นเพิ่มมูลค่า และนวัตกรรม เราจะเน้นไปที่ตลาดใหญ่ของเอเชีย ทั้ง 3 ประเทศ มาเลเซีย จีน และอินเดีย และก้าวต่อไปจะขยายตลาดไปทั่วโลก โดยผ่านกลไกของกระทรวงพาณิชย์

นางสุภาพร แววภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กำลังเปิดตลาด การมาจัดแต่งงานที่หาดใหญ่ของชาวอินเดีย ซึ่งชื่นชอบบรรยากาศ สถานที่ อาหาร ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการขายสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ่วงไปกับการขายสินค้าด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด