svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เชียงใหม่ปูพรม ATK4มุมเมือง วอล์คอินฉีดสูตรไขว้ "เข็ม1AZ เข็ม2Pfizer" 

02 พฤศจิกายน 2564

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเพิ่มจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ให้ครอบคลุม 4 มุมเมืองของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเริ่ม 4 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเร่งคืนความปลอดภัยให้กับชาวเชียงใหม่

 วันที่ 1 พ.ย. 2564 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 268 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย 

ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 35 ราย ได้แก่ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า 18 ราย, ไซต์งาน Thai Polycons , กาดก้อม

เชียงใหม่ปูพรม ATK4มุมเมือง วอล์คอินฉีดสูตรไขว้ "เข็ม1AZ เข็ม2Pfizer" 

ไซต์งานโรงแรมดอนจั่น และแคมป์คนงานก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 8 ราย, โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง 4 ราย, หมู่ 2 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด 3 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากชุมชนถนนระแกง ซอย 2 ตำบลหายยา อำเภอเมือง และร้านแก้วอาหารตามสั่ง ตรงข้ามตลาดเมืองใหม่ แห่งละ 1 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 80 ราย ซึ่งพบระหว่างการกักตัวหรือติดตาม ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 11 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 9 ราย, หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 6 ราย, ตลาดวโรรส 5 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อแห่งละ 1-4 ราย

เชียงใหม่ปูพรม ATK4มุมเมือง วอล์คอินฉีดสูตรไขว้ "เข็ม1AZ เข็ม2Pfizer" 

นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อในครอบครัวและสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รวมจำนวน 106 ราย ซึ่งพบการระบาดในหลายครอบครัว กระจายหลายอำเภอ และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 42 ราย

ทั้งนี้ จากการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในครอบครัว และชุมชนแรงงานต่างด้าว ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของจังหวัดนั้น ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (2 พ.ย. 64) เป็นต้นไป จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดตั้งจุดตรวจจากรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน เพิ่มอีก 2 จุด คือ ที่สำนักงานเทศบาลแขวงศรีวิชัย แจ่งหัวลิน และศูนย์วัณโรคเชียงใหม่ ตรงข้ามร้านสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์ และ

เชียงใหม่ปูพรม ATK4มุมเมือง วอล์คอินฉีดสูตรไขว้ "เข็ม1AZ เข็ม2Pfizer" 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จะเพิ่มจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ครอบคลุม 4 มุมเมืองของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเร่งคืนความปลอดภัยให้กับชาวเชียงใหม่ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ 

วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รายแรก เป็นชาย ไม่ทราบสัญชาติ อายุ และประวัติสุขภาพ โดยวันที่ 30 ตุลาคม เพื่อนให้ประวัติว่าเป็นคนเร่ร่อน ไร้บ้าน โดยได้ดื่มสุราร่วมกัน และพบว่าเสียชีวิตข้างทางเวลา 22.45 น. กู้ภัยจึงนำส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อตรวจชันสูตร และพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 

เชียงใหม่ปูพรม ATK4มุมเมือง วอล์คอินฉีดสูตรไขว้ "เข็ม1AZ เข็ม2Pfizer" 

รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 63 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางไปตลาดเมืองใหม่ และมีประวัติได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยวันที่ 19 ตุลาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ เหนื่อย อ่อนเพลีย วันที่ 20 ตุลาคม ตรวจ RT-PCR และพบว่าติดเชื้อ ถูกรับไว้รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน แต่มีอาการเหนื่อยมาก จึงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นวันที่ 30 ตุลาคม พบว่าระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 23.57 น. 

และรายที่ 3 เป็นหญิงไทย อายุ 86 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง พบว่าติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัวซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยวันที่ 19 ตุลาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ วันที่ 20 ตุลาคม ตรวจ RT-PCR ที่จุดตรวจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ พบว่าติดเชื้อ จึงถูกรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชุมชน ต่อมามีอาการเหนื่อยมาก กระทั่งวันที่ 26 ตุลาคม อาการยังไม่ดีขึ้น เหนื่อยมากขึ้น และออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จากนั้นวันที่ 30 ตุลาคม พบว่าระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 07.00 น.

เชียงใหม่ปูพรม ATK4มุมเมือง วอล์คอินฉีดสูตรไขว้ "เข็ม1AZ เข็ม2Pfizer" 

สำหรับการเปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 AstraZeneca และเข็มที่ 2 Pfizer ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ หรือเข็ม 2 เป็น AstraZeneca ได้ในกรณีจำเป็น ส่วนวัคซีนสูตรไขว้เดิม Sinovac เข็มที่ 1 และ AstraZenaca เข็มที่ 2 ยังคงขอรับการฉีดได้เช่นเดิม โดยสามารถเข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ได้ที่หน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ ส่วนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 

มีตารางเวลาการฉีด ดังนี้

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุม ม.ช.) วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

โรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.

โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-14.00 น.

ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต วันที่ 2,4,5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น., วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.

โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น.

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เรียนหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้