svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

1 พ.ย.เชียงใหม่ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์

31 ตุลาคม 2564

เริ่มวันนี้ 1 พ.ย. !เชียงใหม่ เปิดวอล์ค อิน walk in ฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เข็ม 2 ไฟเซอร์ Pfizer ตรวจสอบรายชื่อรพ. หน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ ที่ให้บริการ พร้อมทั้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ คุณสมบัติทั้งหมดที่นี่

วันที่ 1 พ.ย. จังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่  ล่าสุดโรงพยาบาลหลายแห่งรวมถึงหน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอได้ออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ (หรือ เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca ได้ในกรณีจำเป็น) 

 

สำหรับรายชื่อรพ. และหน่วยบริการที่เปิดให้ประชาชนวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนมีดังต่อไปนี้


 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1(รพ.แม่และเด็ก)

 • รพ.แม่และเด็ก ประกาศให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิดสามารถมารับวัคซีนโควิดสูตร Astrazeneca เข็มที่ 1 อีก 4 สัปดาห์ รับเป็น Pfizer เป็นเข็มที่ 2 โดยไม่ต้องลงทะเบียน  สามารถ walk in มารับวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1(รพ.แม่และเด็ก) ในวันที่ 1 พ.ย. เวลา 13:00 น ถึง 15:00 น. และ วันที่ 2 พ.ย. 8:00 น ถึง 15:00 น.

รพ.แม่และเด็ก เชียงใหม่ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ Astrazeneca -Pfizer

 

โรงพยาบาลสวนปรุง

 • โรงพยาบาลสวนปรุง เปิด วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด โดยจะฉีดวัคซีนสูตรไขว้  เข็ม 1 แอสตร้าเซเนก้า และเข็ม 2ไฟเซอร์ (ห่างกัน 4 สัปดาห์) โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 12.30 - 14.30 น. (แจกบัตรคิว 12.30 น.) และวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง 

เงื่อนไข - คุณสมบัติ 

 • ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่(ตามบัตรประชาชนอยู่จังหวัดเชียงใหม่) 
 • นศ.ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่เรียนในสถานศึกษาในเชียงใหม่ สามารถนำบัตรนักศึกษามายืนยันเพื่อรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนได้ 
 • ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำบัตรพนักงานมายืนยันเพื่อรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน
 • สำหรับบัตรคนพื้นที่สูง บัตรสีชมพู ที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถมาฉีดวัคซีนได้

 

โรงพยาบาลสวนปรุง เปิด วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด สูตรไขว้ แอสตร้าเซเนก้า -ไฟเซอร์

 

โรงพยาบาลประสาท

 • โรงพยาบาลประสาท เปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 สามารถ วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 สูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าเซเนก้า และเข็ม 2ไฟเซอร์ (ห่างกัน 4 สัปดาห์) โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 13.00-15.00 น. 

เชียงใหม่ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์


โรงพยาบาลหางดง 

 • โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฉีดของอำเภอหางดง ณ มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถวอล์ค อิน  walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19  Covid-19 เข็ม 1แอสตร้าเซเนก้า และเข็ม 2ไฟเซอร์ (วัคซีนมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน) 

 

 • ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดของอำเภอหางดง ณ มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. โดยกรุณาเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตัวตนมาด้วย + เตรียมปากกา 

 

โรงพยาบาลหางดง เปิดวอล์ค อิน walk in ฉีดวัคซีนโควิด -19

 


โรงพยาบาลสันกำแพง

 • โรงพยาบาลสันกำแพง เปิดให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนา อ.สันกำแพง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 สามารถวอล์ค อิน walk in เข้ารับวัคซีนโควิดสูตรไขว้ เข็ม 1  แอสตร้าเซเนก้า + เข็ม 2 ไฟเซอร์ (ห่างกัน 4 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 1 -6 พ.ย. 64 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง

 

 • อนึ่ง โรงพยาบาลสันกำแพง แจ้งว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมามีเพียงพอ ดังนั้นประชาชนสามารถวอล์ค อิน หลังจากวันที่ 1 พ.ย. ได้ (วันที่ 2 - 6 พ.ย.) เพื่อลดความแออัดในวันแรก  ทั้งนี้ศูนย์ฉีดโรงพยาบาลสันกำแพง จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.ของทุกวัน(ปิดรับลงทะเบียน 15.00 น.) สถานที่ฉีด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันกำแพง(คำซาว)
   

โรงพยาบาลสันกำแพง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์

 

 

 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเพิ่มเติมว่า ได้จัดสรรวัคซีนสูตรไขว้ (แอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์)ไปทุกโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว  ประชาชนในอำเภอต่างๆที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถสอบถามและ Walk in ยังหน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอได้เลย