svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดจุดฉีดวัคซีนสูตรไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง เช็คด่วน

01 พฤศจิกายน 2564

เช็คที่นี่! เชียงใหม่ กางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนพฤศจิกายน เดินหน้าเปิด วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ย้ำไม่ต้องลงทะเบียน ตรวจสอบพิกัดจุดฉีดวัคซีนที่ให้บริการได้ที่นี่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด -19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจะเน้นเชิงรุกทั้งการฉีดวัคซีนและเพิ่มจุดตรวจ ATK ให้ครอบคลุม 4 มุมเมืองของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน

 

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มสูตรไขว้ เข็ม 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca ส่วนเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ Pfizer (หรือเข็ม 2 เป็น AstraZeneca ได้ในกรณีจำเป็น)โดยจะฉีดห่างกัน 4-12 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามสูตรไขว้เดิม เข็ม 1 ซิโนแวค Sinovac และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า  AstraZeneca ยังคงให้บริการฉีดอยู่ 

 

สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน หรือหากเป็นผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เรียนหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ได้ โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"รวมรวมจุดฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่ มานำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 • วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564
 • เวลา 08.00-15.00 น. 

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุม ม.ช.)

 • วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2564
 • เวลา 08.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ 

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 08.00-15.00 น.

 

โรงพยาบาลสวนปรุง 

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 08.00-14.00 น.

 

ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต 

 • วันที่ 2,4,5 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 13.00-15.00 น.
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 08.00-15.00 น.

 

โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ 

 • วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 08.30-15.00 น.

 

จุดฉีดวัคซีนโควิด สูตรไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ในเขตเมือง เชียงใหม่

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ 

 • วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 09.00 -15.00 น.

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนพรอมเมนาดา เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 

ศูนย์ฉีดของอำเภอหางดง หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ 

 • วันที่ 1 -7 พฤศจิกายน 2564
 • เวลา 8.30 - 14.00 น. 

 

ศูนย์ฉีดอำเภอหางดง หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 

 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันกำแพง(คำซาว) โรงพยาบาลสันกำแพง

 • วันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2564
 • เวลา 09.00-15.00 น.

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนรพ.สันกำแพง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 

 

โรงพยาบาลสันทราย 

 • วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2564 (ตรวจสอบหน่วยให้บริการได้ตามภาพ)
 • เวลา 09.00 - 15.00 น. (แจกคิวเวลา 08.00 น.)
   

รพ.สันทราย เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด สูตรไขว้

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอจอมทอง

 • วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 (ตรวจสอบหน่วยให้บริการได้ตามภาพ)
 • เวลา 08.30 -15.30 น. 
   

ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอจอมทอง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 


ศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

 • วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 09.00 -15.00 น. 
   

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 อำเภอสะเมิง

 • วันที่ 1 -5 พฤศจิกายน 2564 (ตรวจสอบจุดให้บริการตามภาพ)
 • เวลา 13.00 - 15.00 น. 
   

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 อำเภอสะเมิง เปืดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 อำเภอแม่วาง (หอประชุมที่ว่าการอำเภอ)

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
 • เวลา 08.30 - 14.00 น. 
   

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 อำเภอแม่วาง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้

 

 

นอกเหนือจากจุดต่างๆที่ได้รวบรวมมานำเสนอ  จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดสรรวัคซีนสูตรไขว้ (แอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์)ไปทุกโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว  ประชาชนในอำเภอต่างๆที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถสอบถามและ Walk in ยังหน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอได้เลย

 

 

อนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,096,673 คน คิดเป็นร้อยละ 63.42 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 207,096 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 108,520 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 719,972 คน คิดเป็นร้อยละ 88.62

 

 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,096,673 คน