"เราชนะ" เช็กเลย 2 กลุ่มรับเงินเยียวยา งวดแรกรวดเดียว 2,000 บาท

26 ม.ค. 2564 | 05:00 น.

สรุปชัด“เราชนะ” จ่ายเงินเยียวยา เมื่อไหร่ วันไหน 2 กลุ่มรับงวดแรกรวดเดียว 2,000 บาท ใครบ้างที่ได้สิทธิ เช็กเลย

ความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” 26 มกราคม 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ึครม.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะแถลงวิธีลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com ที่จะเปิดให้กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเงินเยียวยา 7,000 บาท

 

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้กำหนดแผนการจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิเราชนะไว้ชัดเจนแล้วว่า แต่ละกลุ่มจะได้รับเงินงวดแรกวันไหน และจะโอนเงินงวดต่อๆไปอีกครั้งเมื่อรไหร่ โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ การจ่ายเงินรอบแรกจะมี 2 กลุ่มได้เงินเยียวยาเราชนะรวดเดียว 2,000 บาท ดังนี้

 

1. กลุ่มมีแอปเป๋าตัง และผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถ ตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 5 ก.พ. 2564 จากนั้นกดยืนยันสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง รับเงินเยียวยางวดแรกรวดเดียว 2,000 บาท ในวันที่ 18 ก.พ. 2564

 

- เงินเยียวยาเราชนะ งวดต่อกระทรวงการคลังจะจ่ายทุกวันพฤหัสบดี งวดละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ดังนี้

 • 25 ก.พ. 2564
 • 4 มี.ค.2564
 • 11 มี.ค.2564
 • 18มี.ค.2564
 • 25 มี.ค.2564

 

2. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564  เริ่มตรวจสอบการได้รับสิทธิเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564  เมื่อได้รับสิทธแล้วให้ดาวน์โหลด แอปเป๋าตัง และยืนยันตัวตนผ่านแอป และรับเงินเยียวยางวดแรกรวดเดียว 2,000 บาท ในวันที่ 18 ก.พ. 2564

 

- งวดต่อกระทรวงการคลังจะจ่ายทุกวันพฤหัสบดี งวดละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ดังนี้

 • 25 ก.พ. 2564
 • 4 มี.ค. 2564
 • 11 มี.ค. 2564
 • 18 มี.ค. 2564
 • 25 มี.ค. 2564

 

 

ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเยียวยาเราชนะครั้งแรก 675 บาท หรือ 700 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในวันที่ 5 ก.พ. 2564

- งวดต่อไปจ่ายทุกวันศุกร์  ดังนี้

 • 12 ก.พ. 2564
 • 19 ก.พ. 2564
 • 25 ก.พ. 2564
 • 5 มี.ค. 2564
 • 12 มี.ค. 2564
 • 19,มี.ค. 2564
 • 26 มี.ค. 2564

กำหนดการรับเงินเยียวยาเราชนะ

 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

 

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

 

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

 

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลังตอบคำถาม "เราชนะ" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน

"เราชนะ" เช็กที่นี่ 3 กลุ่มรับเงินเยียวยา7000 วันไหน

เราชนะ.com เยียวยา7000บาท ซื้ออะไร-ห้ามซื้ออะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

"เราชนะ" ตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับเงินเยียวยา7000 เช็กได้ที่นี่

เราชนะ.com ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียนรับเยียวยา7000 บาท