เราชนะ.com เยียวยา7000บาท ซื้ออะไร-ห้ามซื้ออะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่  

24 ม.ค. 2564 | 23:00 น.

ตรวจสอบข้อมูล โครงการเราชนะ เยียวยา 7000 บาท ต่อคน  ห้ามนำไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-บุหรี่-ล็อตเตอรี่ 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูล หลังจากมีประชาชนถามเข้ามาว่า โครงการเราชนะ หากลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้ว นอกจากเงินเยียวยา 3500 บาท นาน 2 เดือน รวม 7000 บาท ต่อคน จะไม่จ่ายเป็นเงินสดแล้ว ยังมีข้อจำกัดอะไรอีกหรือไม่ 

 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบพบว่า โครงการเราชนะ กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200.0000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน 

 

ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ และต้องนำไปใช้จ่ายผ่านระบบเพื่อซื้อและชำระค่าบริการ ดังนี้ 

 

-    เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร 

 

-    เพื่อชำระค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

 

-    ชำระค่าบริการต่างๆ

สินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านระบบเราชนะ มีดังนี้ 

 

-    สลากกินแบ่งรัฐบาล(ล็อตเตอรี่) 

 

-    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

-    บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น 

 

ซึ่งการใช้จ่ายผ่านระบบนั้น ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเราชนะ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 

 

-    ไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล 

 

-    เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ 

 

-    เป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน 

 

โดยในส่วนของเงินเยียวยาจะสามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1000 บาท รวม 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายแต่ละช่วงเวลาด้วย  

รายละเอียดโครงการเราชนะ   

 

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 31.1 ล้านคน เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  

 

-ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

 

-ไม่ใช่ข้าราชการและข้าราชการการเมือง พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 

-ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ  

 

-ไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562   

 

-ไม่มีเงินฝากทุกบัญชี 500,000  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

ช่องทางการจ่ายเงิน 3 ช่องทาง คือ  

 

-กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,738,023 คน  เบิกจ่ายเงินผ่าน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( ช่อง e-Money) โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่   

 

-กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม  2564 เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ แล้ว จะเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตัง” จำนวน 3,500 บาทต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียน 

 

-กลุ่มผู้ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ต้องลงทะเบียนใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 นี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ www.เราชนะ.com

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาในโครงการเราชนะ

 

จะสามารถใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มอื่นๆ จะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

และประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราชนะ จะได้ยกเว้นเงินภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ" ใครพลาดสิทธิเยียวยาคนละครึ่ง รอลงทะเบียน www.เราชนะ.com 7000 บาท

รู้ยัง "แอปเป๋าตัง" ใช้จ่ายผ่านคนละครึ่ง ปุ่ม"Health Wallet"จองฉีดวัคซีนได้

"เราชนะ" โอนเงินงวดแรกเข้า "เป๋าตัง" วันไหนเช็กที่นี่

"เราชนะ" ตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับเงินเยียวยา7000 เช็กได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน เพิ่มปุ่มเยียวยาสินเชื่อ บนหน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th คลิกลงทะเบียนเข้าถึงง่ายขึ้น