คลังตอบคำถาม "เราชนะ" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน

26 ม.ค. 2564 | 04:20 น.

กระทรวงการคลัง ตอบคำถาม โครงการ "เราชนะ" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร ผู้มีแอพฯ"เป๋าตัง"รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน เช็กได้ที่นี้

 

"เราชนะ" โครงการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเงินเยียวยา 7,000 บาทต่อคน สามารถตรวจสอบกันอีกรอบ คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์  ลงทะเบียน www.เราชนะ.com  ใครได้รับเงินโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน เราชนะ.com  กลุ่มผู้มีแอพฯ"เป๋าตัง"รับสิทธิ์อย่างไร  โอนเงินวันไหน

 

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ตอบคำถามโครงการเราชน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ระบุคำถามและคำตอบดังนี้

 

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เราชนะ

คลังตอบคำถาม \"เราชนะ\" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน

 

 

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการฯ รับสิทธิ์อย่างไร

คลังตอบคำถาม \"เราชนะ\" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน

 

3 ช่องทางในการได้รับสิทธิ์ "เราชนะ"

คลังตอบคำถาม \"เราชนะ\" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน

 

กลุ่มผู้มีแอพฯ"เป๋าตัง"รับสิทธิ์อย่างไร

 

คลังตอบคำถาม \"เราชนะ\" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน

คลังตอบคำถาม \"เราชนะ\" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน