"เราชนะ" เช็กที่นี่ 3 กลุ่มรับเงินเยียวยา7000 วันไหน

25 ม.ค. 2564 | 23:30 น.

อัพเดท "เราชนะ" ล่าสุด คลัง แบ่ง 3 กลุ่ม กำหนดวันจ่าย เงินเยียวยา7000 บาทชัดเจน วันไหนบ้าง เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

ความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” ของรัฐบาล ที่ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิเดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ซึ่งหลายคนยังสงสัยว่าจะจ่ายเงินวันไหนบ้าง

 

อัพเดท ล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้แบ่งกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาเราชนะ ให้กับผู้ได้รับสิทธิ 3 กลุ่ม และกำหนดวันจ่ายเงินที่ชัดเจนแล้ว ดังนี้

การจ่ายเงินเราชนะ

 

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

-  5 ก.พ. 64 รับเงินเยียวยาเราชนะครั้งแรก 675 บาท หรือ 700 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

- 12 ก.พ. 64 ได้เงินงวด 2

 

- งวดต่อไปจ่ายทุกวันศุกร์ ดังนี้ วันที่ 12,19, 25 ก.พ. และ 5, 12, 19, 26 มี.ค.64

 

2. กลุ่มมีแอปเป๋าตัง และผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน

 

- 5 ก.พ. ตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

 

- 18 ก.พ. 64 เริ่มกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปเป๋าตัง และรับวงเงินเยียวยาครั้งแรก 2,000 บาท

 

- 25 ก.พ. 64 ได้เงินงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

 

- งวดต่อไปจ่ายทุกวันพฤหัสบดี ดังนี้ วันที่ 4, 11, 18, 25 มี.ค.64

 

3. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล

 

- 29 ม.ค. 64 ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ถึงวันที่ 12 ก.พ. 64 

 

- 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบการได้รับสิทธิเราชนะ เมื่อได้รับสิทธแล้วให้ดาวน์โหลด แอปเป๋าตัง และยืนยันตัวตนผ่านแอป

 

- 18 ก.พ. รับเงินเยียวยาครั้งแรก 2,000 บาท

 

- งวดที่ 2 วันที่ 25 ก.พ. 64

 

- งวดต่อไปจ่ายทุกวันพฤหัสบดี ดังนี้ วันที่ 4, 11, 18, 25 มี.ค.64

 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

 

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

 

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

 

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เราชนะ” คลัง เพิ่มระบบเครือข่าย2-3 เท่าพร้อมรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com

เราชนะ.com เยียวยา7000บาท ซื้ออะไร-ห้ามซื้ออะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

"เราชนะ" ตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับเงินเยียวยา7000 เช็กได้ที่นี่

เราชนะ.com ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียนรับเยียวยา7000 บาท

กูรูไขปม "ไทยชนะ" ทำไมต้องใช้จ่ายผ่านแอป ไม่มีสมาร์ทโฟนทำอย่างไร