สรุปล่าสุด ประกันสังคม ม.33 หลังลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ได้สิทธิ์เยียวยาอะไรบ้าง

21 ก.พ. 2564 เวลา 1:00 น.54.8k

ประกันสังคมมาตรา 33 ได้สิทธิ์เยียวยาทั้งโครงการ ม.33 เรารักกัน หลังลงทะเบียนทาง www.ม33เรารักกัน.com และมาตรการเยียวยาตามสิทธิ์ที่ครม.มีมติเยียวยาไปแล้ว

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดทสรุปล่าสุด ณ วันที่ 21 ก.พ. 64 สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 เห็นชอบโครงการ “ม.33 เรารักกัน” และเปิดให้เริ่มลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  แล้ว เพื่อรับเงินเยียวยา 4000 บาท บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ออกมาตัดพ้อและมีการเรียกร้องรัฐบาล เพราะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หมดสิทธิ์ขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3500 บาท ต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7000 บาท  

ฉะนั้นจึงถือได้การตัดพ้อ และการส่งเสียงไปยังรัฐบาลประสบความสำเร็จ และได้โครงการ ม.33 เรารักกัน มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามนี้ 

 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด มาให้สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 โดยเฉพาะ ว่า พวกเราชาว ม.33 มีมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้างดังนี้ 

โครงการ ม.33 เรารักกัน 

จำนวนเงินเยียวยา  

  • วงเงิน 4,000 บาท 

ช่องทางจ่ายเงิน  

  • โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เหมือนโครงการ เราชนะ 

ช่องทางลงทะเบียน  

  •  เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. – 7 มีนาคม 2564 (เวลา 06.00 น. – 23.00น.) 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์  

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”  

4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

การใช้สิทธิ์

  • นำไปซื้อสินค้า บริการ ได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ และม.33เรารักกัน 

 

 

มาตรการเยียวยา ตามสิทธิ์พื้นฐานของประกันสังคมมาตรา33   

  • ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง  เหลือร้อยละ 0.5% ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 64 
  • ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64    
  • กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิม ที่ได้เพียงร้อยละ 50 หรือ ปีละไม่เกิน 180 วัน  
  • การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 หรือ ไม่เกิน 90 วัน  
  • การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายถึงมาจากการประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆ จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน  
  • การหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว  

และหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อยู่ด้วย จะได้รับการโอนเงินจากโครงการเราชนะเป็นเวลา 2 เดือน เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com   

นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ ทางwww.เราชนะ.com  เพื่อรับความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564  หรือ คนละ 7,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง