"ม33เรารักกัน"ลงทะเบียน21 ก.พ.-7 มี.ค. สรุปข้อควรรู้รับสิทธิเยียวยา 4,000 บาท

20 ก.พ. 2564 | 21:09 น.

ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เริ่ม 21 ก.พ.-7 มี.ค. สรุปข้อควรรู้รับสิทธิเยียวยา 4,000 บาท

จากการที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีผู้เข้าข่ายรับสิทธิ์เงินเยียวยาในครั้งนี้ประมาณ 9.27 ล้านคน ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 4,000 บาท  ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 ในเวลา 06.00 -23.00 น.ของแต่ละวัน 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 4,000 บาท "ม.33 เรารักกัน" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม 
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” 
 • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63) โดยจะไม่มีการตรวจฐานภาษี ปี 2562 ว่ามีเงินได้เกิน 3 แสนหรือไม่

ขั้นตอนการลงทะเบียน"ม.33 เรารักกัน"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ในแต่ละวัน 

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  หลักฐานที่ใช้ คือ                                                                          เลขที่บัตรประชาชน / ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขโทรศัพท์

วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

 • ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง 

วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

 • ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ม.33เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปฯ “เป๋าตัง”

วันที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5 ,12 เมษายน 2564 

 • ได้รับวงเงินผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท 

วันที่ 22 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2564

 • เริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ 

-ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ  “ถุงเงิน” 

-โครงการ “คนละครึ่ง” 

-โครงการ “เราชนะ”

 

\"ม33เรารักกัน\"ลงทะเบียน21 ก.พ.-7 มี.ค. สรุปข้อควรรู้รับสิทธิเยียวยา 4,000 บาท

 

การขอทบทวนสิทธิ์"ม.33 เรารักกัน"

วันที่ 15-28 มีนาคม 2564

 • ทบทวนสิทธิ์การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

วันที่ 29 มีนาคม-4 เมษายน 2564

 • ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง 

วันที่ 5-11 เมษายน 2564

 • ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ม.33เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปฯ “เป๋าตัง”

วันที่ 12-19 เมษายน 2564

 • ได้รับวงเงินผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บาท 

วันที่ 12  เมษายน-31 พฤษภาคม 2564

 • เริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ 

-ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ  “ถุงเงิน” 

-โครงการ “คนละครึ่ง” 

-โครงการ “เราชนะ”

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: