ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน ได้สิทธิ์เยียวยาอะไรบ้าง โดยไม่ต้อง "ลงทะเบียนเราชนะ.com" สรุปล่าสุดที่นี่

05 ก.พ. 2564 เวลา 2:17 น. 77.8k

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดทสรุปล่าสุด 5 ก.พ. 64 ลูกจ้างผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ได้สิทธิ์โครงการ “ม.33 เรารักกัน” แทนการลงทะเบียน "www.เราชนะ.com" และมีสิทธิ์ในระบบประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นี่

เกาะติดมาตรการเยียวยากลุ่มลูกจ้างผู้อยู่ในระบบ “ประกันสังคมมาตรา33” ที่กำลังจะได้รับสิทธิ์เยียวยาภายใต้ชื่อโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ดังนั้นไม่ต้องเสียใจที่ก่อนหน้านี้หมดสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3500 บาท ต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7000 บาท  

 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบสิทธิ์ล่าสุดมาให้เป็นพิเศษ สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ทั้งหมดในมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลช่วยเหลือมีดังนี้ 

 

โครงการ ม.33 เรารักกัน

 

จำนวนเงินเยียวยา 

 

– มีแนวทางช่วยเหลือจ่ายทุกคน วงเงิน 3,500-4,000 บาท (ต้องรอสรุปอีกครั้ง)

 

ช่องทางจ่ายเงิน 

 

- นำเงินเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เหมือนโครงการ เราชนะ (คาดได้เงินกลางมี.ค.)

 

ช่องทางลงทะเบียน 

 

– ผู้ที่มีแอป เป๋าตัง จากโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว ยืนยันสิทธิได้เลย ส่วนเว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์(ยังไม่กำหนดชัดเจน)  
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ 

 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์

 

–  1.อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 3.เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท จะไม่ได้รับสิทธิ 4.ไม่นำเกณฑ์เงินเดือนต่อปี รวม 3 แสนบาทของโครงการเราชนะ มาพิจารณา

 

 

มาตรการเยียวยา ตามสิทธิ์พื้นฐานของประกันสังคมมาตรา33 

 

 - ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง  เหลือร้อยละ 0.5% ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 64

 

- ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64   

 

- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิม ที่ได้เพียงร้อยละ 50 หรือ ปีละไม่เกิน 180 วัน 

 

- การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งได้เพิ่มจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 หรือ ไม่เกิน 90 วัน 

 

- การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายถึงมาจากการประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆ จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน 

 

- การหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว  

 

 

และหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อยู่ด้วย จะได้รับการโอนเงินจากโครงการเราชนะเป็นเวลา 2 เดือน เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com  

 

นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ ทาง www.เราชนะ.com  เพื่อรับความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564  หรือ คนละ 7,000 บาท 

ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน ได้สิทธิ์เยียวยาอะไรบ้าง โดยไม่ต้อง "ลงทะเบียนเราชนะ.com" สรุปล่าสุดที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุด เยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน ผู้ประกันตนมาตรา33  

เยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน "แรงงาน"ชง"คลัง" ใช้เงินพรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบ.

‘ม.33 เรารักกัน’ ขบวนรถไฟเยียวยา คนชั้นกลาง

ม.33 ประกันสังคมกลุ่มไหนชวดเงินเยียวยา”เรารักกัน” 4,000 บาท เช็กที่นี่

ชงเยียวยา"ม.33 เรารักกัน"สูงสุด 4000บาท จ่ายมี.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง