“ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน” เทียบ “เราชนะ” มาตรการเยียวยาต่างกันอย่างไร เช็กได้ที่นี่

03 ก.พ. 2564 เวลา 10:21 น. 29.5k

รายงานพิเศษ : เทียบมาตรการเยียวยา “ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน” กับ “เราชนะ” ต่างกันอย่างไร เช็กได้ที่นี่

“ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบข้อมูลมาตรการเยียวยาประชาชนทั้ง “โครงการเราชนะ”กับ โครงการใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า โครงการ “ม.33เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่รัฐบาลกำลังเดินหน้ามาตรการ โดยทั้งสองโครงการมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้ 

 

โครงการเราชนะ

 

-    จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ 31.1 ล้านคน มีคุณสมบัติผู้มี “เป๋าตัง” และผู้ลงทะเบียน จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่

 

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

 

(2) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

 

(3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

 

(4) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

 

(5) ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท

 

(7) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

-    ช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.เราชนะ.com หากอยู่ในโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน กดยืนยันสิทธิ์ทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิ์อัตโนมัติ

 

-    ช่วงเวลาลงทะเบียน www.เราชนะ.com 29 ส.ค. 64 – 12 ก.พ.64 เวลา 06.00-23.00น.

 

-    จำนวนเงินเยียวยา ไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน รวมไม่เกิน 7,000 บาท

 

-    ระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินเยียวยาและโครงการสิ้นสุด 31 พ.ค. 64 

 

 

โครงการ “ม.33เรารักกัน” (ข้อมูล ณ วันที่ 3ก.พ.64)

 

-    จำนวนผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33 จำนวน 11 ล้านคน

 

-    จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยา ม.33เรารักกัน ยังไม่ได้ข้อสรุป (เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีต้องการให้เยียวยาทุกคน)

 

-    จำนวนเงินเยียวยา ยังไม่ข้อสรุป เบื้องต้นข้อเสนอกระทรวงแรงงานมี 3 แนวทาง คือ 1.จ่ายคนละ 3,500 บาท 2.จ่ายคนละ 4,000 บาท 3. จ่ายคนละ 4,500 บาท 

 

-    ช่องทางการจ่ายเงิน เหมือนกับโครงการ “เราชนะ” โดยโอนเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

 

-   ช่องทางลงทะเบียน (เบื้องต้น ลงทะเบียนออนไลน์) ถ้ามีแอปเป๋าตัง ใช้ยืนยันสิทธิ

 

-   เริ่มจ่าย มี.ค.นี้

-   รายละเอียดเพิ่มเติม ยอดเงิน จะสรุป 5ก.พ.นี้ แล้วเสนอ ครม.

 

-    ผู้มีสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ(เบื้องต้น) ดังนี้

 

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

 

2. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

 

3. มีเงินฝากในบัญชีรวมกันไม่เกิน  500,000 บาท 

 

4. ไม่นำเกณฑ์เงินเดือนต่อปีรวม 3 แสนบาทมาพิจารณา 

 

นี่คือข้อมูลที่ฐานเศรษฐกิจ สรุปรวบรวมมานำเสนอ และหากผู้ประกันตนในระบบระกันสังคมมาตรา 33 ได้รับการเยียวยาทุกคน ก็เท่ากับว่าทั้งโครงการเราชนะ และโครงการ “ม.33เรารักกัน” มีประชาชนได้รับการเยียวยารวมกว่า 42.1 ล้านคน 

 

แต่ทั้งนี้ในส่วนโครงการ “ม.33 เรารักกัน” หากมีความชัดเจนและคืบหน้าจะอัพเดทให้ทราบต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัดแล้ว “ประกันสังคมมาตรา33” จ่ายเยียวยารูปแบบเดียวกับ “เราชนะ” 

อื้อหือ ทัวร์ลงเพจ “ประกันสังคม” ม.33 เดือด คอมเมนต์จี้จ่ายเยียวยา

"ประกันสังคมมาตรา33" นายกฯสั่ง 4 หน่วยงานถกหามาตรการเยียวยา

ประกันสังคมมาตรา 33 รอคอยเยียวยาอย่างมีความหวัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง