เยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน "แรงงาน"ชง"คลัง" ใช้เงินพรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบ.

05 ก.พ. 2564 เวลา 1:30 น. 2.3k

เยียวยาลูกจ้างประกันสังคม โครงการ "ม.33 เรารักกัน" วันนี้(5 ก.พ.64) "แรงงาน"เตรียมเสนอ"คลัง" พิจารณานำเงินพรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มาใช้ในการเยียวยา แทนการนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาใช้

 

มีความชัดเจนแล้วว่า ลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ประมาณ 9.2-9.5 ล้านคน จากทั้งหมด 11 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา ภายใต้ชื่อโครงการ “ม.33 เรารักกัน

 

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้(5 ก.พ.64)  กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรง จะเสนอแนวคิดการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โครงการ"ม.33 เรารักกัน" รายละ  3,500-4,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมราว 9 ล้านราย ถึงกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ และจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้ในเดือนมีนาคม 2564

 

รายงงานข่าวแจ้งว่า การหารือวันนี้กระทรวงแรงงานจะเสนอให้กระทรวงการคลัง พิจารณานำเงินกู้จากพรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มาใช้สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า หากนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาใช้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนในระยะยาว

 

สำหรับแนวทางเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 โครงการ "ม.33 เรารักกัน" จำนวน 9.2-9.5 ล้านคน จากทั้งหมด 11 ล้านคน เบื้องต้นกำหนดไว้ 3 แนวทาง คือ 

 

แนวทางแรก จ่ายคนละ 3,500 บาท

 

แนวทางที่ 2 จ่ายคนละ 4,000 บาท

 

แนวทางที่ 3 คนละ 4,500 บาท

 

 

หลักเกณฑ์-เงื่อนไข ผู้มีสิทธิ์ เช่นเดียวกับ โครงการ “เราชนะ” โดยโอนเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยผู้มีสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

2. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33

 

3. มีเงินฝากในบัญชีรวมกันไม่เกิน  500,000 บาท

 

4. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้

 

5. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง