svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตรวจสอบสิทธิ"เราชนะ"กลุ่มคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มเลยวันนี้ ก่อนรับ 2,000 บาทงวดแรก

05 กุมภาพันธ์ 2564

เช็กสิทธิเยียวยา"เราชนะ"กลุ่มคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ผ่าน www.เราชนะ.com เริ่มเลยวันนี้ ก่อนรับเงินงวดแรก 2,000 บาท วันที่ 18 ก.พ.นี้

โครงการ"เราชนะ"เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยายาเดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาเราชนะทั้งสิ้น 7,000 บาท ครอบคลุมประชาชน  31.1 ล้านคน โดยหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับการเยียวยาคือ กลุ่มคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งหากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯเป๋าตังให้กดยืนยันสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

ตรวจสอบสิทธิ"เราชนะ"กลุ่มคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มเลยวันนี้ ก่อนรับ 2,000 บาทงวดแรก


 

หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการเราชนะ ได้กำหนด คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ ดังนี้

 

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงาน     ของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด


 

ทั้งนี้การรับสิทธิโครงการเราชนะของผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้ มาตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯเป๋าตังให้กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับเงินเยียวยา โดยไทม์ไลน์มีดังนี้

 

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กดยืนยันสิทธิผ่านแอป "เป๋าตัง" และได้วงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท

 

     งวดต่อ ๆ ไปจะได้วงเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี โดยจ่ายผ่านแอป"เป๋าตัง"ดังนี้

 

     -  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564  

     -  วันที่ 4  มีนาคม 2564

     -  วันที่ 11 มีนาคม 2564

     -  วันที่ 18 มีนาคม 2564

     -  วันที่  25 มีนาคม 2564

 

วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เราชนะ.com เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา"เราชนะ" 3 กลุ่ม 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมรับเงินเราชนะ 5 ก.พ.นี้ ตรวจสอบการรับสิทธิ์ที่นี่ 

เงินเยียวยา7000 "เราชนะ" บัตรคนจน-แอปเป๋าตัง ได้เงินยังไง-ใช้สิทธิ์ที่ไหน เช็กได้ที่นี่ 

www.เราชนะ.com เปิดลงทะเบียนวันที่สาม ร้านค้า-วินมอไซ-แท็กซี่-รถตู้ รีบโหลดแอปถุงเงินเพิ่มรายได้