4 มีนาคม 2021

เราชนะ.com 29ม.ค.นี้ ร้านค้า-ขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนเราชนะ ต้องทำยังไง เช็กได้ที่นี่ 

26 Jan 2021 03:00 น.
อ่าน 13,403 ครั้ง

เราชนะ.com 29ม.ค.นี้ ร้านค้า-ขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนเราชนะ ต้องทำยังไง เช็กได้ที่นี่ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและวิธีลงทะเบียนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ของร้านค้า-ขนส่งสาธารณะ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 มกราคม 64 นี้เป็นต้นไป


จากกรณีที่รัฐบาลดำเนินโครงการเราชนะ เพื่อบรรเทาและลดภารประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะมีการให้เงินเยียวยา 3500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน หรือ รวม 7000 บาท ต่อคน ตลอดโครงการ ครอบคลุมกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 29 มกราคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

วิธีลงทะเบียนเราชนะร้านค้า 

 

รัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการ (ต้องไม่ใช่นิติบุคคล) ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ด้วย

 

นอกจากนี้ เราชนะยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยเปิดให้ผู้ให้บริการด้านขนส่งมวลชน ขสมก. รถไฟฟ้า รวมถึงผู้ให้บริการด้านขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามารถเข้าร่วมเราชนะในฐานะร้านค้าได้ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เช่นกัน โดยต้องโหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อรับค่าสินค้าและบริการ


วิธีลงทะเบียนเราชนะ บุคคลทั่วไป 

 

หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกลุ่มใด ก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม และสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ส่วนกลุ่มที่ 3 ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 

 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์และเงินเยียวยาจากมาตรการ "เราชนะ" ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียภาษีในเงินส่วนนี้ เนื่องจากกระทรวงการคลังดำเนินเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นภาษีพึงได้ให้แก่ผู้ใช้สิทธิ์แต่สิ่งที่ต้องย้ำอีกรอบ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ จะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ แต่ให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สำหรับชำระค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าและผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเราชนะ ซึ่งมาตรการนี้จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร แท็กซี่ ตุ๊กๆ คนขับรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่ ฯลฯ 


ตรวจสอบสิทธิ์-คุณสมบัติ เราชนะ 

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ "เราชนะ" ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยแบ่งกลุ่มประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้


ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

 

ประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประมาณ 14 ล้านคนทั่วประเทศ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

 

เงื่อนไขการรับเงิน : ไม่ได้รับเป็นรายเดือน แต่จะได้รับเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงินจำนวนเงิน 7,000 บาท
เริ่มได้รับเงิน : ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

ผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง และผู้ร่วมโครงการเที่ยวด้วยกัน

 

ประชาชนที่เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้อยู่แล้ว กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติสมควรได้รับเงินเยียวยาตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยจะส่งข้อความให้กดรับสิทธิ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ

 

- ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายของประกันสังคม (พนักงานบริษัทและพนักงานประจำ ที่มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง)

 

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน

 

- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

- ไม่เป็นผู้ที่พึงประเมินรายได้แล้วเกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2562

 

- ไม่มีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท (พิจารณาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562)


เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา

 

หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และได้รับอนุมัติแล้ว เงินเยียวยาจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยได้รับเป็นรายสัปดาห์ จนครบวงเงิน 7,000 บาท โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มได้รับเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

ผู้ที่ไม่มีชื่อในระบบ ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์มาก่อน

 

ประชาชนกลุ่มนี้ หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ (เหมือนกลุ่มที่ 2) สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม ผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจากเราชนะ

 

เงื่อนไขการรับเงิน : หลังจากลงทะเบียนแล้ว ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเงินจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้นำไปจับจ่ายใช้สอย  และเริ่มได้รับเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

วันที่ 26 มกราคม 64 เวลา 14.30 น. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม อนุมัติโครงการเราชนะ สามารถใช้จ่ายกับค่าบริการขนส่งสาธารณะได้ ยกเว้นค่าเครื่องบินส่วนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ครม. มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้กำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ" เปิดวิธีลงทะเบียนติดตั้งแอปเป๋าตัง ซื้อพันธบัตรรุ่นพิเศษ สรุปม้วนเดียวจบ

เช็กด่วน ลงทะเบียน"เราชนะ" 5 ขั้นตอน ผ่าน www.เราชนะ.com

"เราชนะ" เช็กที่นี่ 3 กลุ่มรับเงินเยียวยา7000 วันไหน

คลังตอบคำถาม "เราชนะ" คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร โอนเงินวันไหน

"เราชนะ" เช็กเลย 2 กลุ่มรับเงินเยียวยา งวดแรกรวดเดียว 2,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา33 “ลงทะเบียนเราชนะ.com" ไม่ได้ แต่ได้สิทธิ์อะไรบ้าง เช็กอัพเดทล่าสุดที่นี่

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend