svasdssvasds

เปิดแผน"ฉีดวัคซีนโควิด” ล่าสุดตั้งเป้า 11 จังหวัดจบ ส.ค. 64

22 พ.ค. 2564 เวลา 12:00 น. 10.3k

เปิดแผนฉีด “วัคซีนโควิด” ในไทยล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตั้งเป้า 3 เดือนปูพรมฉีดทั่วประเทศเพิ่มกว่า 47 ล้านคน ขีดเส้น 11 จังหวัดฉีดให้ครบ 70% ของประชากรภายในเดือน ส.ค. 64 โดยภูเก็ตจบ มิ.ย. ขณะที่ กทม.กระบี่ พังงา จบในเดือนก.ค. นี้

“ฐานเศรษฐกิจ” เกาะติดแผนการให้บริการ"ฉีดวัคซีนโควิด” แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาดเริ่มพร้อมกันวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

ล่าสุดจากการตรวจสอบหนังสือด่วนที่สุดที่นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมืื่อวันทีี่  17 พ.ค.64 แจ้งแนวทางให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ พบว่า จากคาดประมาณการจัดสรร"วัคซีน AstraZeneca" เข็มที่ 1 ในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 จำแนกรายจังหวัด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เดือนมิ.ย.ถึงก.ย.นี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิดให้คนทั่วประเทศเพิ่มเติมอีก 47,122,483 คน เพื่อให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรทั่วประเทศ จากที่ฉีดไปแล้วในเดือนมี.ค.-พ.ค. 2,040,641 คน

โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

แผนจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 ทั่วประเทศ

 • จำนวนประชากรและประชากรแผง 72,081,042 คน 
 • เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากร 50,456,732 คน
 • ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือน มี.ค.-พ.ค. 2,040,641 คน
 • ประชากรที่รอการจัดสรร 47,122,483 คน
 • การจัดสรรวัคซีนในเดือน มิ.ย. 6,333,000 คน/เดือน ก.ค. 9,627,000 คน /เดือน ส.ค. 9,860,000 คน/เดือน ก.ย. 21,283,000 คน

“ฐานเศรษฐกิจ” ยังตรวจสอบพบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ มีจังหวัดที่รัฐบาลตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเดือนสิงหาคม ทั้งสิ้น 11 จังหวัด ดังนี้

เช็กเลย11จังหวัดฉีดวัคซีนโควิดจบภายในส.ค.นี้ที่ไหนบ้าง?

 • จังหวัดที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้จบในเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต
 • จังหวัดที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้จบในเดือน  กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร(กทม.) กระบี่ และ พังงา
 • จังหวัดที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้จบในเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และ สุราษฎร์ธานี

กางแผนฉีดวัคซีนโควิด 11 จังหวัดเป็นอย่างไร แต่ละแห่งมีเป้าหมายการจัดสรรวัคซีนจำนวนเท่าไหร่?

 1. ภูเก็ต จำนวนประชากรและประชากรแผง 547,584 คน เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 383,309 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 301,740 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 81,569 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้ครบในเดือนมิ.ย. 82,000 คน
 2. กรุงเทพมหานคร จำนวนประชากรและประชากรแผง 7,699,174 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 5,389,422 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 369,631 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 5,019,791 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีน ในเดือนมิ.ย. 2,510,000 คน เดือน ก.ค. 2,510,000 คน
 3. กระบี่ จำนวนประชากรและประชากรแผง 503,537 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 352,476 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 19,780 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 332,696 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 67,000 คน เดือน ก.ค. 266,000 คน
 4. พังงา จำนวนประชากรและประชากรแผง 286,338 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 200,437คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 14,420 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 186,017 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 19,000 คน เดือน ก.ค. 167,000 คน
 5. ปทุมธานี จำนวนประชากรและประชากรแผง 1,533,781 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 1,073,646 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 33,940  คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 1,039,706 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 62,000 คน เดือน ก.ค. 624,000 คน เดือน ส.ค. 354,000 คน
 6. นนทบุรี จำนวนประชากรและประชากรแผง 1,609,191คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 1,126,434 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 52,205 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 1,074,229 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 64,000 คน เดือน ก.ค. 645,000 คน เดือน ส.ค. 365,000 คน
 7. สมุทรปราการ จำนวนประชากรและประชากรแผง 1,931,726 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 1,352,208 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 36,600 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 1,315,608คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 237,000 คน เดือน ก.ค. 487,000 คน เดือน ส.ค. 592,000 คน
 8. ชลบุรี จำนวนประชากรและประชากรแผง 2,047,621 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 1,433,335 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 76,550 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 1,356,785 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 54,000 คน เดือน ก.ค. 556,000 คน เดือน ส.ค. 746,000 คน
 9. สมุทรสาคร จำนวนประชากรและประชากรแผง 953,167 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 667,217 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 107,920 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 559,297 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือน มิ.ย. 56,000 คน เดือน ก.ค. 336,000 คน เดือน ส.ค. 168,000 คน
 10. นครปฐม จำนวนประชากรและประชากรแผง 1,125,349 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 787,744 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 14,660 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 773,084 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 54,000 คน เดือน ก.ค. 336,000 คน เดือน ส.ค. 168,000 คน
 11. สุราษฎร์ธานี จำนวนประชากรและประชากรแผง 1,144,089 คน  เป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของจำนวนประชากรเท่ากับ 800,862 คน ประชากรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมี.ค.-พ.ค. 65,260 คน คงเหลือประชากรที่รอการจัดสรร 735,602 คน เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 88,000 คน เดือน ก.ค. 503,000 คน เดือน ส.ค. 216,000 คน

เปิดแผน"ฉีดวัคซีนโควิด” ล่าสุดตั้งเป้า 11 จังหวัดจบ ส.ค. 64

การฉีดวัคซีนโควิดแบบปูพรมทั้วประเทศครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร โดยกำหนดให้มีช่องทางการจองหรือลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนวัคซีน 3 ช่องทาง คือ

 1. ลงทะเบียนจองผ่าน “หมอพร้อม” (Line OA และ Application)
 2. นัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. หรือ ผ่านองค์กร
 3. ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (On-site Registration)

การลงทะเบียนจองผ่านช่องทาง “หมอพร้อม” ปัจจุบันเปิดให้จองสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจาตัว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จะเริ่มขยายการเปิดจองสำหรับการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งช่องทาง “หมอพร้อม” นี้มีแผนจะขยายเพื่อรองรับการจองรับวัคซีนของชาวต่างชาติในระยะถัดไป

การนัดหมายผ่านช่องทาง สถานพยาบาล หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หรือ ผ่านองค์กร ประชาชนสามารถติดต่อโดยตรงกับสถานพยาบาล หรือ อสม. เพื่อทำการนัดหมายฉีดวัคซีน

ส่วนช่องทาง “ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (On-site Registration)” สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทาการนัดหมายล่วงหน้า ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้กำหนดสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบที่จะให้บริการแบบลงทะเบียน ณ จุดฉีด ตามบริบทพื้นที่ ตั้งเป้าเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หากจุดบริการใดมีความพร้อมสามารถเปิดให้บริการนำร่องก่อนได้

ที่มา: กรมควบคุมโรค 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: