23 มิถุนายน 2021

‘ซันสวีท’ลุยพัฒนาห่วงโซ่การผลิต ช่วยเกษตรกรทำ‘บิ๊กสมาร์ทฟาร์ม’

25 Jun 2020 10:41 น.
อ่าน 214 ครั้ง

‘ซันสวีท’ลุยพัฒนาห่วงโซ่การผลิต  ช่วยเกษตรกรทำ‘บิ๊กสมาร์ทฟาร์ม’

ซันสวีทคิกออฟ “KC BIG SMART FARM” ผลักดันแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคต ช่วยเกษตรกรการบริหารจัดการยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เพิ่ม


 

 

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปรายใหญ่ของประเทศภายใต้แบรนด์ “KC” กล่าวว่า ขณะที่การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วโลก แต่ปรากฏว่ายอดขายของซันสวีทเติบโตก้าวกระโดด จากเดิมไตรมาส 1 ปีที่แล้ว 400 ล้านบาท มาปีนี้ที่เจอโควิดกลับขายเพิ่มเป็น 600 ล้านบาท ขณะที่ตลาดในประเทศลดทันที 30% ช่วงระบาดหนักเพราะคนออกไปซื้อขายกันไม่ได้ แต่ช่วงหลังเริ่มผ่อนคลายก็กลับคืแล้ว จึงไม่ได้รับผบกระทบอะไร เนื่องจากธุรกิจอาหารมีความยั่งยืน‘ซันสวีท’ลุยพัฒนาห่วงโซ่การผลิต  ช่วยเกษตรกรทำ‘บิ๊กสมาร์ทฟาร์ม’

 

แต่สิ่งที่บริษัทมองเห็นคือ ภาคเกษตรต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง เกิดภัยแล้งก็กระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูก การพัฒนาความสามารถในภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการขับเคลื่อนเกษตรกรรม และแก้ปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้น บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับเกษตรกร จัดคิกออฟโครงการ “KC BIG SMART FARM” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน  

โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ มาส่งเสริมการเกษตรในโครงการ “KC BIG SMART FARM” โดยมีหลักการในการดำเนินการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ที่ดี (Good Infrastructures for Farming) 2) การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต (Factors of Production) 3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Technology & Innovation) 4) การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise resource planning) 5) การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ (Corporate Social Responsibility : CSR) 

‘ซันสวีท’ลุยพัฒนาห่วงโซ่การผลิต  ช่วยเกษตรกรทำ‘บิ๊กสมาร์ทฟาร์ม’‘ซันสวีท’ลุยพัฒนาห่วงโซ่การผลิต  ช่วยเกษตรกรทำ‘บิ๊กสมาร์ทฟาร์ม’

 

บริษัทเริ่มต้นโดยบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คือแก้ปัญหาเรื่อง “น้ำ” ก่อน โดยร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ รวมถึงเกษตรกรในการหาข้อมูล และลงสำรวจพื้นที่นำร่องใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย และสุโขทัย มีการลงนามสัญญาระบบน้ำเพื่อการเกษตร ระหว่างบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และผู้รวบรวมวัตถุดิบในพื้นที่นำร่องทั้ง 3 จังหวัด จัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยการขุดเจาะน้ำบาลดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว พร้อมขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

“KC BIG SMART FARM” ถือเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลและเกื้อกูล ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Northern Thailand Food Valley กฎบัตรเชียงใหม่ และบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นต้น ซึ่งจะสามารถแนะนำ ประสานงาน และติดตามการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร สามารถสร้างอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

‘ซันสวีท’ลุยพัฒนาห่วงโซ่การผลิต  ช่วยเกษตรกรทำ‘บิ๊กสมาร์ทฟาร์ม’

 

ปัจจุบันบริษัทมีเกษตรกรที่ทำสัญญาแบบ contract farming มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด 100,000 ไร่/ปี ในภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง เริ่มขยายพื้นที่สู่ภาคอีสาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 20,000 ราย ทั้งนี้เป็นการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรถึงหน้าไร่ในราคาที่ตกลงกัน เป็นการสร้างหลักประกันให้เกษตรกร

 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,586 วันที่ 25 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend