อัพเดทมาตรการเยียวยาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลูกค้า "ธนาคารออมสิน" เช็กที่นี่

15 ม.ค. 2564 เวลา 20:09 น.15.4k

อัพเดท 3 มาตรการเยียวยาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลูกค้า "ธนาคารออมสิน" เยียวยาโควิดรอบ2 ขยายเวลาถึงมิ.ย.64 จนครบวงเงินจะหมดสรุปที่นี่

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอบ2 ธนาคารออมสิน ได้ออมาตการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นทีมีความเสี่ยงจำนวน 28 จังหวัด 

 

หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ให้สถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในครั้งนี้

 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสิน ในฐานะที่เป็นธนาคารของรัฐ ได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับลูกค้า ขยายเวลาถึงมิ.ย. 64 หรือ จนกว่าจะหมด มีดังนี้

 

1.มาตรการลด-พักชำระนี้ 
สำหรับลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
พักชำระเงินต้น
พัก/ลดดอกเบี้ย
ระยะเวลาพักชำระ 3-12 เดือน

 

2.มาตรการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 
วงเงิน 10,000 ล้านบาท
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
พ่อค้า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผู่มีรายได้ประจำ
อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

 

3.มาตรการสินเชื่อ 
SMEs  มีที่เงิน ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท 
กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง