ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนสินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ 2 วันนี้ 15 ม.ค. เช็ก www.gsb.or.th

15 ม.ค. 2564 เวลา 1:32 น.131.8k

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียน 5 สินเชื่อเยียวยาโควิดรอบ2 เริ่มวันแรก 15 ม.ค. ใช้สิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชั่น MyMo และ www.gsb.or.th

15 มกราคม 2564 เป็นวันแรกที่ธนาคารออมสินจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งมีทั้งหมด 5 โครงการ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่ แอปพลิเคชั่น MyMo หรือ www.gsb.or.th สามารถขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ดังนี้

 

1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ "สินเชื่อฉุกเฉิน" วงเงินคงเหลือประมาณ 2,600 ล้านบาท 


- วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท 


- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน 


- ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน 


- ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน 
 

2. สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก วงเงิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท 


- ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ 


- วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท 


-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน 


- ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี 

 


3. โครงการสินเชื่อออมสิน SMEs วงเงิน 10,000 ล้านบาท 


-ใช้หลักประกันสินเชื่อเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 


-ไม่ต้องผ่านการตรวจเครดิตบูโร

 
-วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท 


- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.99 ต่อปี 

 

- ระยะเวลากู้ 3 ปี รับคำ

 

4. โครงการสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ณ วงเงินคงเหลือประมาณ 4,200 ล้านบาท 


- ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล


- วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท 


- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี 


- ระยะเวลากู้ 5 ปี 


-ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี 


-รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,600 ล้านบาท


-ออมสินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 


- วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท 


- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน จ่อเปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้ 5 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำเยียวยาโควิดรอบ2

"เยียวยาโควิด" ออมสินส่ง"สินเชื่อเสริมพลังฐาน" กู้ 5 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ

เปิดรายละเอียด 5 มาตรการ "ธนาคารออมสิน" เยียวยาโควิดรอบ2

เช็กที่นี่ ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นบาท เยียวยาโควิดรอบ2 ไม่ต้องมีคนค้ำ

ลงทะเบียนพักหนี้ธนาคารออมสิน เตรียม 5 ข้อก่อนกรอกพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง