svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

1 ก.พ. เตรียมประกาศ วันบุกทำเนียบ (มีคลิป)

30 มกราคม 2564

“พร้อม” – “ไม่พร้อม” ทวงสัญญา “วันประมงหมด” แม่ทัพประมงสุดทน คืนสังเวียนเรียกสมาชิกนัดถก 1 ก.พ.ลงถนนบุกทำเนียบ ชี้ชะตาประมงไทย อยู่หรือไป

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" หรือ COVID-19  นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว  ยังส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพของชาวประมงโดยตรง  รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากกฎหมายประมง  และกฎหมายแรงงาน  ที่ทำให้พี่น้องชาวประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล

 

ถือว่าเป็น "เกษตรกร" กลุ่มอาชีพ SME อาชีพหนึ่ง  ที่ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก จนอาจไม่สามารถประกอบ "อาชีพประมง" ต่อไปได้  เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  ในขณะที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  

 

 

โดยผลกระทบนี้เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่กรมประมง มีการกำหนดวันทำการประมงให้กับเรือประมงให้สามารถทำการประมงได้เพียง 240 วัน หรือเป็นเวลา 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 31 มีนาคม)

 

ในขณะที่ชาวประมงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่ต้องจ่ายทั้ง 12 เดือน จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนสะสม  เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย อีกทั้งธนาคารก็ไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับชาวประมง  จึงส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในอาชีพประมง

 

มงคล สุขเจริญคณา

 

นายมงคล สุขเจริญคณา อดีตประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เพื่อกำหนดแนวทางในการกำหนดวันที่จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล จึงได้เชิญสมาชิกที่มาความเดือดร้อนในเรื่องวันทำการประมงหมด จึงได้เชิญมาหารือในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.00 น. ณ อาคารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง

 

“ถ้าไม่เพิ่มวันทำการประมง เรือประมงหลายพันลำต้องจอด จะทำให้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานเรือประมง หลายหมื่นคนจะทำให้เกิดปัญหาอาจไปรับเชื้อ “โควิด-19” มาแพร่กระจายไปทั่ว”