ก.พ. แจ้งพร้อมปรับขึ้น “เงินเดือนข้าราชการ” 1 พฤษภาคม 2567

30 มี.ค. 2567 | 00:55 น.

สำนักงาน ก.พ. ยืนยันความพร้อมปรับขึ้น “เงินเดือนข้าราชการ” 1 พฤษภาคม 2567 หลังประสานทุกหน่วยงานราชการเรียบร้อย พร้อมขึ้นเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ 2 ปี ปริญญาตรีแตะ 18,000 บาท

ภายหลังจากรัฐบาลเตรียมตัวปรับขึ้น “เงินเดือนข้าราชการ 2567” วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ โดยเป็นการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระบบ โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการระดับชั้นผู้น้อยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ล่าสุดในการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ในปี 2567 นั้น ฐานเศรษฐกิจ ได้สอบถามความคืบหน้ากับ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยยืนยันเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ ว่า ขณะนี้การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.มีความพร้อมในการดำเนินการแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ยอมรับว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้หารือและชี้แจงกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนราชการ ไปแล้ว โดยถือเป็นการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการแรกบรรจุ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกำหนดให้ในช่วง 2 ปีนี้ ต้องปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ 2 ครั้ง โดยปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 10%

"หลังจากครม.เห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้ว สำนักงาน ก.พ.ก็ได้เริ่มดำเนินการในรายละเอียด เพราะคุณวุฒิปริญญาตรีแรกบรรจุ ไม่ใช้แค่มีปริญญาตรีปกติ แต่มีวุฒิปริญญาตรีแบบต่าง ๆ กว่า 50 ประเภท เช่น ปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรีของแพทย์ ปริญญาตรีของเภสัชกร ซึ่งที่ผ่านมา ก.พ. ได้ลงรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

นายปิยวัฒน์ กล่าวอีกว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ในปี 2567 ครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ยันยันถึงความพร้อมทั้งหมดจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น และที่ผ่านมาได้ประสานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางไว้แล้ว จึงขอให้ข้าราชการมั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปี 2567

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งนี้ ตามมติครม. กำหนดรายละเอียดแนวทางดำเนินการว่า เป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี ปีละ 10% โดยมีเป้าหมายการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา (คุณวุฒิหลัก) ดังนี้

วุฒิการศึกษา ปวช. 

 • ปัจจุบัน 8,400-10,340 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 10,340-11,380 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 11,380-12,520 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส. 

 • ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 12,650-13,920 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 13,920-15,320 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

 • ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 16,500-18,150 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 18,150-19,970 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 

 • ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 19,250-21,180 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 21,180-23,300 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 

 • ปัจจุบัน 21,000-23,100 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 23,100-25,410 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 25,410-27,960 บาท

 

ก.พ. แจ้งพร้อมปรับขึ้น “เงินเดือนข้าราชการ” 1 พฤษภาคม 2567