ขึ้นเงินเดือนครู 1 พฤษภาคม 2567 สรุปการปรับเงินเดือนข้าราชการครู

03 มี.ค. 2567 | 18:19 น.

ขึ้นเงินเดือนครู 1 พฤษภาคม 2567 หลังบอร์ด ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู และ บุคลากรการศึกษา ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สรุปรายละเอียดการปรับเงินเดือนข้าราชการครู

ขึ้นเงินเดือนครู 1 พฤษภาคม 2567  จากกรณีที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567  มีมติเห็นชอบตามมติ ครม. ที่มีแนวทางปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว โดยการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1

 • คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน         

 กลุ่มที่ 2 

 • การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

ฐานในการคำนวณขึ้นเงินเดือนครู 2567

 

 

อัตราเงินเดือนข้าราชการครูในปัจจุบัน แบ่งตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

ครูผู้ช่วย

 • ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,050 – 24,750 บาท
 • ปัจจุบัน ฐานเงินเดือนเริ่มต้นของครูผู้ช่วย จะเริ่มต้นที่ 15,600 บาท
 • ทั้งนี้หากมีการปรับฐานเงินเดือน สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วยจะกลายเป็น 18,000 บาท
 • ดังนั้นเงินเดือนเริ่มต้นของครูผู้ช่วยจะเพิ่มขึ้นจากฐานเงินเดือนเดิมอย่างน้อย 2,400 บาท

ครู คศ.1 (วิทยฐานะชํานาญการ)

 • ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,440 – 34,310 บาท

ครู คศ.2 (วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ)

 • ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 16,190 – 41,120 บาท
 • ยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการ หากผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการเพิ่มเติมอีก 3,500 บาทต่อเดือน

ครู คศ.3 (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ)

 • ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 19,860 – 58,390 บาท
 • สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แล้วผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษเพิ่มเติมอีก 5,600 บาทต่อเดือน

ครู คศ.4  (วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ)

 • ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 24,400 – 69,040 บาท
 • สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แล้วผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีก 9,900 บาทต่อเดือน

 

ครู คศ.5 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากครู คศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์)

 • ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 29,980 – 76,800 บาท
 • สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษเพิ่มเติมอีก 13,000 – 15,600 บาทต่อเดือน.

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา