เริ่มแล้ว บัญชีกลางโอนเงินข้าราชการ 2 งวด ประเดิมรับ 9 พันคน

16 ม.ค. 2567 | 03:45 น.

บัญชีกลาง ประเดิมโอนเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ครั้งแรก 16 ม.ค.นี้ ชี้มีผู้รับ 9 พันคน พร้อมเปิดให้ข้าราชการแจ้งเปลี่ยนรับเงินเดือน 2 งวดได้ปีละครั้ง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางมีความพร้อมแล้ว ที่จะเริ่มโอนเงินเดือนให้ข้าราชการแบบ 2 รอบ โดยเริ่มงวดแรกในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ถือเป็นการประเดิมโอนครั้งแรก ซึ่งมีข้าราชการที่แจ้งความประสงค์รับสิทธิขอรับเงินเดือนแบบ 2 รอบ ประมาณ 9,000 คน  โดยมีข้าราชการที่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบมาจากหลากหลายสังกัด อาทิ ข้าราชการประจำ กระทรวงการคลัง ครู ทหาร ตำรวจ เป็นต้น 

“ขอให้อย่ามองตัวเลขว่าน้อยหรือมาก เพราะแต่ละคนก็มีแผนการใช้เงินที่แตกต่างกัน ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับข้าราชการ ให้สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินแบบไหน อีกทั้งนโยบายนี้ยังอยู่แค่ช่วงเริ่มต้น ซึ่งในช่วงแรกหลายคนอาจยังเลือกรับเงินเดือนแบบเดิมอยู่“

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ทำแบบระยะยาวหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะเปิดให้ข้าราชการแจ้งความประสงค์ ขอปรับเปลี่ยนรับเงินเดือน 2 รอบได้ปีละครั้ง ทุกเดือนธ.ค.ของทุกปี

รายงานข่าวแจ้งว่า การรับเงินเดือน 2 รอบของลูกจ้างประจำ จะเปิดให้ยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ.67 และจะเริ่มจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ สำหรับลูกจ้างประจำงวดแรก วันที่ 15 มี.ค.67 ส่วนคนที่ไม่แจ้งความประสงค์จะให้ถือว่ารับเงินเดือนปกติ เดือนละ 1 รอบเหมือนเดิม 

โดยการปรับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ เป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบภาคสมัครใจ ซึ่งไม่รวมการจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญของผู้รับบำนาญ

“การดำเนินการนี้เป็นไปตามมติ ครม. ที่เห็นชอบให้ปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (ระบบ อี เพย์โรล) เท่านั้น ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน  ส่วนหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกระบบ อี-เพย์โรล เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข”