มัดรวมปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-บำนาญ-ทหาร ปี 67

30 ธ.ค. 2566 | 06:43 น.

กรมบัญชีกลางออกปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จ่ายเงินบำนาญ และทหารกองประจำการ ในปี พ.ศ.2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลางได้ออกปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567 อีกทั้ง ยังได้ออกปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญของผู้รับบำนาญ และการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียด ได้ ดังนี้

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 • เดือนม.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 26
 • เดือนก.พ. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 23
 • เดือนมี.ค. รอบแรกวันที่ 15, รอบที่สอง วันที่ 26
 • เดือนเม.ย.. รอบแรกวันที่ 12, รอบที่สอง วันที่ 25
 • เดือนพ.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 28
 • เดือนมิ.ย. รอบแรกวันที่ 14, รอบที่สอง วันที่ 25
 • เดือนก.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 25
 • เดือนส.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 27
 • เดือนก.ย. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 25
 • เดือนต.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 28
 • เดือนพ.ย. รอบแรกวันที่ 15, รอบที่สอง วันที่ 26
 • เดือนธ.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 24

มัดรวมปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-บำนาญ-ทหาร ปี 67

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2567

 • วันที่ 24 เดือนม.ค.67
 • วันที่ 21 เดือนก.พ.67
 • วันที่ 22 เดือนมี.ค.67
 • วันที่ 23 เดือนเม.ย.67
 • วันที่ 24 เดือนพ.ค.67
 • วันที่ 21 เดือนมิ.ย.67
 • วันที่ 23 เดือนก.ค.67
 • วันที่ 23 เดือนส.ค.67
 • วันที่ 23 เดือนก.ย.67
 • วันที่ 24 เดือนต.ค.67
 • วันที่ 22 เดือนพ.ย.67
 • วันที่ 20 เดือนธ.ค.67

มัดรวมปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-บำนาญ-ทหาร ปี 67

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการผ่านระบบ Social Welfare ปี พ.ศ.2567

 • วันที่ 7 เดือนก.พ.67
 • วันที่  7 เดือนมี.ค.67
 • วันที่ 5 เดือนเม.ย.67
 • วันที่ 8 เดือนพ.ค.67
 • วันที่ 10 เดือนมิ.ย.67
 • วันที่ 5 เดือนก.ค.67
 • วันที่ 7 เดือนส.ค.67
 • วันที่ 6 เดือนก.ย.67
 • วันที่ 7 เดือนต.ค.67
 • วันที่ 7 เดือนพ.ย.67
 • วันที่ 9 เดือนธ.ค.67
 • วันที่ 8 เดือนม.ค.68

มัดรวมปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-บำนาญ-ทหาร ปี 67