เงินเดือนข้าราชการ 2567 กรมบัญชีกลาง อัพเดทการจ่ายเงินตรวจสอบด่วน

24 มี.ค. 2567 | 07:25 น.

เงินเดือนข้าราชการ 2567 กรมบัญชีกลาง อัพเดทปฏิทินการจ่ายเงินอีกรอบ รวมถึงการจ่ายงินเดือนทหารกองประจำการ และ เงินบำนาญรายเดือน ตรวจสอบรายละเอียดมัดรวมไวแ้ล้ว

เงินเดือนข้าราชการ  2567 หลังจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็น 2 รอบ ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้อัพเดทปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเดือนทหารกองประจำการ และ เงินบำนาญรายเดือน  แบ่งเป็นดังนี้

เงินเดือนข้าราชการ  2567และค่าจ้างลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง อัพเดทปฏิทินจ่ายเงินดังนี้
เดือนม.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 26
เดือนก.พ. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 23
เดือนมี.ค. รอบแรกวันที่ 15, รอบที่สอง วันที่ 26
เดือนเม.ย.. รอบแรกวันที่ 12, รอบที่สอง วันที่ 25
เดือนพ.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 28
เดือนมิ.ย. รอบแรกวันที่ 14, รอบที่สอง วันที่ 25
เดือนก.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 25
เดือนส.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 27
เดือนก.ย. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 25
เดือนต.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 28
เดือนพ.ย. รอบแรกวันที่ 15, รอบที่สอง วันที่ 26
เดือนธ.ค. รอบแรกวันที่ 16, รอบที่สอง วันที่ 24

 

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2567

จ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการผ่านระบบ Social Welfare ปี พ.ศ.2567

วันที่ 7 เดือนก.พ.67
วันที่  7 เดือนมี.ค.67
วันที่ 5 เดือนเม.ย.67
วันที่ 8 เดือนพ.ค.67
วันที่ 10 เดือนมิ.ย.67
วันที่ 5 เดือนก.ค.67
วันที่ 7 เดือนส.ค.67
วันที่ 6 เดือนก.ย.67
วันที่ 7 เดือนต.ค.67
วันที่ 7 เดือนพ.ย.67
วันที่ 9 เดือนธ.ค.67
วันที่ 8 เดือน ม.ค.68

จ่ายเงินเดือนทหาร 2567
 

จ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2567 กรมบัญชีกลาง กำหนดดังนี้

วันที่ 24 เดือนม.ค.67
วันที่ 21 เดือนก.พ.67
วันที่ 22 เดือนมี.ค.67
วันที่ 23 เดือนเม.ย.67
วันที่ 24 เดือนพ.ค.67
วันที่ 21 เดือนมิ.ย.67
วันที่ 23 เดือนก.ค.67
วันที่ 23 เดือนส.ค.67
วันที่ 23 เดือนก.ย.67
วันที่ 24 เดือนต.ค.67
วันที่ 22 เดือนพ.ย.67
วันที่ 20 เดือนธ.ค.67.

จ่ายเงินเดือนบำนาญ 2567

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) พร้อมให้บริการแบ่งจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำเป็น 2 รอบ หรือ 1 รอบ ตามความสมัครใจ ภายใต้ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2567 โดยส่วนราชการสามารถดำเนินการผ่านระบบงานได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (25 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น.)

ที่มา:กรมบัญชีกลาง