svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรณ์” เตือน แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท สะเทือนต้นทุนการเงิน-การคลัง

17 กันยายน 2566

“กรณ์ จาติกวณิช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตือน นโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet รัฐบาลเศรษฐา มีราคาที่ต้องจ่าย สะเทือนต้นทุนการเงิน-การคลังประเทศ

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก กรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij ระบุถึงนโยบาย การเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน โดยระบุว่า ว่าด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ กับ ภาระทางการคลัง 

ระหว่างที่ถกเถียงกันเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินดิจิทัล 10,000 บาท ขอให้สังเกตประมาณการสถานะทางการเงินล่าสุดของประเทศให้ดีครับ

กระทรวงการคลัง เสนอประมาณการชุดนี้ในการประชุมครม.แรกของ รัฐบาลเศรษฐา สำหรับใครที่ไม่ชอบดูตารางข้อมูลแบบนี้ ผมขอสรุปประเด็นสำคัญให้ดังนี้ 

  1. รายได้รัฐบาลเพิ่มขึ้น
  2. แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า
  3. รัฐบาลเลยจะขาดดุลมากขึ้น (3% ของ GDP จากที่เดิมคาดว่าจะลดลงเหลือ 2.8% ในปีหน้า)
  4. ในขณะที่เศรษฐกิจโตช้ากว่าที่คาดไว้เดิม
  5. ดังนั้นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จึงสูงขึ้นมาก (64% vs. เดิม 61.35%) 

แล้วไง?

 

กรณ์ จาติกวณิช ระบุถึงนโยบาย การเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ของรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน

ประมาณการใหม่นี้กำลังสร้างความกังวลให้นักเศรษฐศาสตร์อย่างมาก เพราะอะไร?
เพราะทุกอย่างมีต้นทุน คือมี “ราคาที่ต้องจ่าย” ซึ่งราคาที่ว่านี้ปรากฏชัดเจนในส่วนของต้นทุนดอกเบี้ยของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น อย่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 10ปี ทะลุ 3% ไปแล้ว เพิ่มขึ้นมากว่า 50bps ในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา

ประมาณการนี้ยังไม่ได้รวมนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาล ซึ่งอย่างไรรัฐบาลก็ต้องกู้ หรือยืมรัฐวิสาหกิจมาแจก

วันนี้หนี้รัฐบาลมีอยู่ 11 ล้านล้านบาท 

รัฐบาลต้องออกพันธบัตรใหม่มาชำระชุดเก่าตลอดเวลา ซึ่งต้นทุนก็จะมีแต่สูงขึ้น เป็นภาระต่องบประมาณมากขึ้น แนวโน้มดอกเบี้ยเราจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยหลากหลายปัจจัย เช่นการส่งออกที่ซบเซา ราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น รวมไปถึงรายจ่ายภาครัฐจากนโยบาย “กระตุ้นเศรษฐกิจ” ของรัฐบาลใหม่

จุดแข็งของไทยเราคือ เราแทบไม่มีหนี้สกุลเงินต่างประเทศ แต่อย่างไรเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของโลก ไม่ระวังไม่ได้ครับ

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย เงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาลนั้น ล่าสุดในการประชุมครม. นักดแรก ที่ประชุม มีมติ มอบหมายให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อศึกษารายละเอียดของแนวทางในการดำเนินนโยบายการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้ชัดเจน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน