ปตท. ทุ่ม15.6 ล้านบาทต่อเวลาส่วนลด LPG อีก 3 เดือน

26 มี.ค. 2565 เวลา 12:33 น. 326

ปตท. ขานรับนโยบายภาครัฐลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยต่อไปอีก 3 เดือน

หลังจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคา LPG 3 ครั้ง โดยปรับขึ้นเดือนละ 1 บาท/กิโลกรัม โดยมีการปรับครั้งล่าสุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ราคาขายปลีกจะปรับขึ้นเป็น 363 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม ส่วนราคา LPG ภาครัวเรือนปัจจุบันมีการตรึงราคาไว้ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม

ปตท. ทุ่ม15.6 ล้านบาทต่อเวลาส่วนลด LPG อีก 3 เดือน

ส่งผลให้ประชาชนมีภาระค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ออกมาตราการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ขณะที่ ปตท.ต่อเวลาส่วนลด LPG อีก 3 เดือน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พลังงานโลกที่ยังคงผันผวน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง

 

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท. จึงมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565 

เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) โดย ปตท. ได้สนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นงบประมาณรวมกว่า 15.6 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้โดยเร็ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง