ราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนขึ้นวันไหน กี่บาท ปรับอีกกี่ครั้ง เช็กเลย

24 มี.ค. 2565 | 02:45 น.

ราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนขึ้นวันไหน กี่บาท ปรับอีกกี่ครั้ง เช็กเลยที่นี่ หลังหมดระยะเวลาตรึงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

ก๊าซหุงต้มครัวเรือน (LPG) เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมีการปรับขึ้นราคาจำหน่าย จะปรับขึ้นเมื่อไหร่ กี่ครั้ง กี่บาท และภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไบ้าง "ฐานศรษฐกิจ" รวบรวมไว้ให้แล้ว

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคา LPG 3 ครั้ง โดยปรับขึ้นเดือนละ 1 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้วย 

 

  • วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยจะมีผลทำให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นเป็น 333 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม 

 

  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ราคาขายปลีกจะปรับขึ้นเป็น 348 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม 


 

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ราคาขายปลีกจะปรับขึ้นเป็น 363 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม 

 

ส่วนราคา LPG ภาครัวเรือนปัจจุบันมีการตรึงราคาไว้ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม

 

ส่วนความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลนั้น ล่าสุดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการจัดการ ปตท. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565

 

โดย ปตท. ได้สนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นงบประมาณรวมกว่า 15.6 ล้านบาท

ก๊าซหุงต้มครัวเรือนขึ้นราคาวันไหน