อุบลฯมุ่งมั่นราชธานี ‘มันอินทรีย์’สู่ครัวโลก

13 เม.ย. 2564 เวลา 2:05 น.219

อุบลราชธานีเดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ สู่เป้าหมายเมืองราชธานีเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก เดินสายจัดสาธิตที่วารินชำราบ ก่อนขยายสู่ทุกอำเภอ

อุบลราชธานีเดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ สู่เป้าหมายเมืองราชธานีเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก เดินสายจัดสาธิตที่วารินชำราบ ก่อนขยายสู่ทุกอำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน วันสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ลุงกฤษณะ ผลพล บ้านบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

อุบลฯมุ่งมั่นราชธานี  ‘มันอินทรีย์’สู่ครัวโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายเดินหน้าให้อุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์  โดยในปี 2564 จะเพิ่มอีก 200,000 ไร่ ซึ่งในจำนวนนี้ มีเกษตรกรสนใจปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ 86 กลุ่ม 2.580 ครัวเรือน เนื้อที่กว่า 7, 700 ไร่ สู่เป้าหมาย “ราชธานีเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” เร็วๆนี้

อุบลฯมุ่งมั่นราชธานี  ‘มันอินทรีย์’สู่ครัวโลก

อุบลฯมุ่งมั่นราชธานี  ‘มันอินทรีย์’สู่ครัวโลก

ทางด้านนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์มาโดยตลอด ครั้งนี้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว โดยจัดให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม เป็นฐานการเรียนรู้  7 ฐาน คือ รู้ดิน รู้ปุ๋ย รู้พันธุ์ การจัดการแปลงในระบบอินทรีย์ การอารักขาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และ กินสบายใจโดยได้แชร์เทคนิคลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 

โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และโครงการกินสบายใจ มูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมดำเนินการ  นำร่องอำเภอวารินชำราบเป็นแห่งแรก  ก่อนที่จะขยายผลไปอีก  7 อำเภอต่อไป 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,670 วันที่ 15 - 17 เมษายน พ.ศ. 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง